Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 6 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 6 van 6 ]


November 2012

Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs po en vo
25-11-2012
Met de invoering van passend onderwijs gaan schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden passend onderwijs. Hierdoor moet er een sluitend geheel van samenwerkingsverbanden onstaan waarin scholen voor primair onderwijs, spec...

Wijziging regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012
24-11-2012
Deze regeling wijzigt de Regeling Lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2012. De regeling Lerarenbeurs stelt leraren in het primair voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en hoger onderwijs, in staat om met subsidie een ex...

Regeling vaststelling tijdstip inwerkingtreding Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten vo 2013
16-11-2012
In deze regeling vindt u de datum van de inwerkingtreding van de Regeling aanpassing 2012 en bekostiging exploitatiekosten voortgezt onderwijs, kalenderjaar 2013.

Regeling noodzakelijke aanpassingen vanwege de elektronische OV-chipkaart
14-11-2012
In deze regeling vindt u een kleine aanpassing op de Regeling studiefinanciering 2000. Door nieuwe technische mogelijkheden kunnen de regels voor het opladen en stopzetten van het studentenreisproduct vereenvoudigd worden. Vanaf 1 december 2012 kunnen stu...

Wijziging Regeling financi�n hoger onderwijs
2-11-2012
In deze wijzigingsregeling vindt u aanpassingen in de bedragen van de Regeling financi�n hoger onderwijs per 1 januari 2012. Deze aanpassingen zijn het gevolg van ondermeer de tweede suppletoire begroting 2012.

Wijzigingsregeling studiefinanciering 2000
1-11-2012
De hbo-kopopleiding biedt hbo- en wo-vakbachelors de mogelijkheid om in een jaar een tweedegraads onderwijsbevoegdheid te behalen. De voorwaarde voor toelating tot de kopopleiding is dat de gevolgde wo- of hbo-bachelor verwant is aan een vakgebied binnen ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: