Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 4 van 4 ]


Januari 2012

Wijziging premiepercentages per 1 januari 2012 en minimumloonbedragen per 1 januari 2012
19-1-2012
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de wijziging van diverse premiepercentages per 1 januari 2012. Tevens staan in de publicatie de nieuwe bedragen van het minimumloon per 1 januari 2012, die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtspo...

Diverse subsidieregelingen in overeenstemming brengen met het Uniform subsidiekader
17-1-2012
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling OCW-subsidies' (ROS) en heeft als doel de ROS van toepassing te verklaren op subsidieregelingen die inwerking zijn getreden v��r de in werkingtreding van de ROS op 12 oktober 2010. Om nu niet geconfronteerd te word...

Aanvraagprocedure Exameninstellingen
16-1-2012
Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van het recht tot examinering van een beroepsopleiding door een exameninstelling in opdracht van een instelling. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registratie in het centraal ...

Aanvraagprocedure Exameninstellingen
16-1-2012
Deze publicatie bevat informatie over de procedure voor het aanvragen van het recht tot examinering van een beroepsopleiding door een exameninstelling in opdracht van een instelling. Deze aanvraag geldt ook als aanmelding voor registra-tie in het centraal...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: