Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


September 2011

Subsidieregeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO III) 2011-2012
29-9-2011
Bijgaande regeling heeft als doel de samenwerking van onderwijsinstellingen en ondernemingen op het gebied van ondernemerschap in het onderwijs te versterken. De regeling komt voort uit het Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen (O en O) en in 2009 en 201...

Wijziging van de Regeling postiniti�le masteropleidingen hbo en de Regeling Huygens Scholarship Programme
29-9-2011
Met deze regeling vervalt de mogelijkheid om subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling postiniti�le masteropleidingen hoger beroepsonderwijs en de Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme. Aanleiding is de herziening van het subsidiebe...

Regeling aanpassing bekostiging 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2012
24-9-2011
Bijgaande regeling stelt de definitieve bekostiging vast voor de exploitatiekosten gedurende het kalenderjaar 2011, voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs. Deze vaststelling gebeurt ieder jaar en houdt verband met de gewijzigde ...

Regeling vaststelling programma's van eisen PO en (V)SO en bekostiging materi�le instandhouding samenwerkingsverband 2012
24-9-2011
Bijgaande regeling stelt de programma's van eisen vast voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs. Tevens stelt de regeling de bekostiging vast voor de materi�le instandhouding van het samenwerkingsverband samenha...

Mededeling over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (septembermededeling)
13-9-2011
Bijgaande voorlichtingspublicatie geeft uitgebreide informatie over de eindexamens voor vwo, havo, vmbo en vavo die in het jaar 2012 worden afgenomen. Zo is in hoofdstuk I te lezen over de gang van zaken van de eindexamens. Hierin worden mededelingen ged...

Wijziging Regeling financi�n hoger onderwijs
13-9-2011
Bijgaande regeling bevat aanpassingen in verband met de (her)berekening van de rijksbijdrage 2011 en de rijksbijdrage 2012 op basis van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008. Tevens wordt onder meer uitvoering gegeven aan de maatregelen in de Strategische Agend...

Wijziging van de Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van het examenprogramma Bouwtechniek VMBO
8-9-2011
Bijgaande regeling wijzigt het examenprogramma bouwtechniek in het vmbo. In het examenprogramma bouwtechniek-timmeren en bouwtechniek-fijnhoutbewerken is een examenonderdeel zo omschreven dat altijd een rechthoekig kozijn moet worden gemaakt. Om ook tijde...

Regeling standaarden examenkwaliteit mbo 2012
2-9-2011
Bijgaande regeling stelt de standaarden vast voor de kwaliteit van de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit is inclusief de normering die daarbij behoort. Elke school of instelling moet de kwaliteit van de examens van door haar verzorgde b...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: