Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Augustus 2011

Regeling bekostiging personeel po 2010-2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget vo 2010-2011
30-8-2011
Bijgaande regeling past de bedragen aan van de personele bekostiging voor het primair onderwijs voor het schooljaar 2010-2011. Ook wordt aangepast, het vermenigvuldigingsbedrag voor het toekennen van de specifieke uitkering aan gemeenten, bestemd voor het...

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2012-2013
28-8-2011
Bijgaande regeling stelt het lesgeld vast voor het cursusjaar 2012-2013. Voor genoemd cursusjaar bedraagt het lesgeld � 1065,-. Ten opzichte van het lesgeld van vorige jaar (2011-2012) is dit een verhoging van � 22,-. Lesgeld is verschuldigd door leerlin...

Register niet-bekostigde educatie van instellingen met diploma-erkenning
23-8-2011
Bijgaande voorlichtingspublicatie met bijbehorende overzicht, geeft informatie over instellingen die op grond van artikel 1.4a.1 van de Wet educatie beroepsonderwijs (WEB) het recht is verleend om voor opleidingen educatie diploma�s en certificaten uit te...

Wijziging Regeling leerplusarrangement VO, nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen 2009 i.v.m omzetten van dislocaties
18-8-2011
Bijgaande regeling wijzigt de 'Regeling leerplusarrangement voortgezet onderwijs (VO), nieuwkomers VO en eerste opvang vreemdelingen 2009' van 30 mei 2009 en voorkomt dat scholen nadeel ondervinden (leerplusmiddelen verliezen) van de wettelijke voorgeschr...

Wijziging jaarverslaggeving onderwijs
17-8-2011
Doordat een aantal (ander) regelgeving is gewijzigd, wijzigt bijgaande regeling de 'Regeling jaarverslaggeving onderwijs' van 17 december 2007. Zo zijn de tijdelijke voorschriften voor de verantwoording van de BAPO- en SOP-lasten vervallen, is er een nieu...

Wijziging Regeling vaststelling gpl-bedragen VO 2011 i.v.m de kabinetsbijdrage 2011 voor premiekostenontwikkeling en sociale werkgeverslasten
6-8-2011
Bijgaande regeling verhoogt de gpl-bedragen in de 'Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs 2011' van 26 februari 2011. De verhoging is een gevolg van de toevoeging van de kabinetsbijdrage voor de pre...

Regeling screenings- en testinstrumenten LWOO en PrO schooljaar 2012-2013
6-8-2011
Bijgaande regeling stelt de lijst vast die een limitatieve opsomming bevat van de te gebruiken instrumenten bij aanvragen tot indicatiestelling die worden ingediend bij de regionale verwijzingscommissies (RVC's). Jaarlijks moet v��r 1 oktober een overzich...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: