Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Maart 2011

Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen LGB-VO 2011-2012
26-3-2011
Deze regeling bevat de bekostigingsbedragen voor de personele lumpsumbekostiging en voor het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid voor het schooljaar 2011-2012. Verder bevat de regeling de bekostigingsbedragen voor bijzondere situaties zoals rugz...

Wijziging van de Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011
24-3-2011
Deze regeling wijzigt de 'Regeling lerarenbeurs voor scholing en zij-instroom 2009-2011' van 6 mei 2009. Met genoemde regeling, kunnen leraren een subsidie krijgen om een extra kwalificerende opleiding te volgen. De leraar ontvangt daarvoor middelen voor ...

Regeling vaststelling bekostiging per leer-werkovereenkomst vmbo 2009-2010 en 2010-2011
18-3-2011
Deze regeling bepaalt het bedrag aan bekostiging per gesloten leer-werkovereenkomst gedurende de schooljaren 2009-2010 en 2010-2011. De kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven zijn actief betrokken bij de totstandkoming van leer-werktrajecten in het v...

Aanvraagprocedure diploma-erkenning voor niet-bekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs
15-3-2011
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de aanvraagprocedure voor diploma-erkenning van niet´┐Żbekostigde instellingen voor het beroepsonderwijs. Het geeft de wijze aan waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het Centraa...

Centrale examens in 2011 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
15-3-2011
Deze 'Maartmededeling' gaat over de centrale examens in het vwo, havo en vmbo in 2011. Voor deze examens is ook van belang de publicatie Cve-10.1082, van 28 september 2010, gepubliceerd op www.duo.nl (regelgeving) van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en ...

Relevante belastingregelingen voor het OCW-veld in 2011
11-3-2011
Deze voorlichtingspublicatie geeft een overzicht van relevante belastingmaatregelen op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschap voor het jaar 2011. Het gaat hierbij om een beschrijving van fiscale regelingen voor kennisvermeerdering; schenkingen; a...

Wijziginggsregeling zorgbudget en reboundvoorzieningen voor 2011
10-3-2011
De regeling stelt drie zaken aan de orde. De jaarlijkse vaststelling van de hoogte van de bekostiging voor het regionaal zorgbudget; de vaststelling van de jaarlijkse subsidie van de regionale verwijzingscommissies (rvc's) voortgezet onderwijs en de jaarl...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: