Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 17 van 17 ]December 2011

Regeling vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (GPL) voortgezet onderwijs kalenderjaar 2012
8-12-2011
De regeling stelt de bedragen vast van de gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) per 1 januari 2012. Het opnieuw vaststellen van de bedragen heeft te maken met enerzijds de toevoeging van extra middelen voor de verdere inkorting van carri�relijnen en de...

Regeling wijzing stagebox 2006 tot en met 2010
7-12-2011
Deze regeling verlengt de werkingsduur van de 'Regeling stagebox beroepsonderwijs 2006-2010' van 10 oktober 2006 met ��n jaar. De regeling wordt opnieuw met ��n jaar verlengd omdat de economische situatie nog niet is hersteld. De regeling is nodig om het ...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2
6-12-2011
Bijgaande regeling van 'Het College voor examens' vervangt de Bijlagen 1A, 1B, 2A, 2B en Bijlage 5 die behoren bij de 'Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 ' van 8 december 2010, nummer CvE-10.1345. Genoemde bijlagen bevatten de beoordelingsnormen...

Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2
6-12-2011
Bijgaande regeling van 'Het College voor examens' vervangt de Bijlagen 1A, 1B, 2A, 2B en Bijlage 5 die behoren bij de 'Regeling beoordelingsnormen staatsexamen NT2 ' van 8 december 2010, nummer CvE-10.1345. Genoemde bijlagen bevatten de beoordelingsnormen...

Aanmelding staatsexamens Nederlands als Tweede Taal 2013
6-12-2011
Bijgaande voorlichtingspublicatie geeft de procedure aan voor het aanmelden van het staatsexamen Nederlands als Tweede Taal in 2013. In twee programma's kan examen worden afgelegd. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet de m...

Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen basisscholen i.v.m. gebiedswijzigingen per 1 januari 2011 en splitsing van gemeenten
3-12-2011
Bijgaande regeling stelt de stichtings- en opheffingsnormen vast per 1 januari 2011 voor basisscholen in gemeenten die betrokken zijn geweest bij een gemeentelijke herindeling, danwel een grenscorrectie. De herindeling en grenscorrecties van gemeenten in ...

Aanpassing Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters
2-12-2011
Door het uitbreiden van het subsidiebedrag voor de vergoeding van de mbo-er voor het vijfde dagdeel in deze pilots, wijzigt de 'Subsidieregeling pilots startgroepen voor peuters'. Bijgaande regeling geeft uitvoering aan deze aanpassing.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: