Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


November 2011

Telling contracten rijksbijdrage educatie (CRE) 2012
29-11-2011
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie aan gemeenten over de procedures rond de inzending en verwerking van de telformulierenset DUO 52200-1 en DUO 52200-2. Beide formulieren zijn noodzakelijk om de nodige informatie aan de Dienst Uitvoering Onderw...

Regeling bekostiging van leerlingen die tijdelijk buiten de school worden geplaatst
28-11-2011
Door een wijziging van artikel 7 van het Bekostigingsbesluit WVO kan een leerling die nu ingeschreven staat op een school voor voortgezet onderwijs, in bepaalde gevallen, wel meegeteld worden voor de bekostiging ook al volgt hij/zij op de teldatum geen da...

Wijziging Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (RAS)
22-11-2011
Op 27 juli 2011 is de Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in werking getreden. Deze wetswijziging maakt aanpassing van de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs (RAS) nodig. Van de gelegenheid is ook gebruik ...

Besluit Commissie prestatiebeloning
18-11-2011
Met dit besluit stelt de staatssecretaris een commissie in voor de wetenschappelijke begeleiding van de experimenten prestatiebeloning in het onderwijs.

Regeling verankeringsfase academische opleidingsschool 2012-2016
16-11-2011
Een opleidingsschool is een school waar een relatief groot deel van de formatie wordt bezet door leraren die nog in opleiding zijn en die veelal na afronding van de lerarenopleiding op een andere school werk zullen moeten vinden. Het kost meer tijd om het...

Regeling experimenteren prestatiebeloning
16-11-2011
Deze regeling maakt het mogelijk dat schoolbesturen in de sectoren po (inclusief sbao), vo (inclusief lwoo/pro), (v)so en mbo kunnen experimenteren met prestatiebeloning in het onderwijs.

Beleidsregel Financieel toezicht po en vo 2011
10-11-2011
Sinds 2008 berust het financi�le toezicht op het onderwijs bij de Inspectie van het Onderwijs. Het financi�le toezicht is reeds op hoofdlijnen toegevoegd aan het toezichtkader PO/VO en in het Jaarwerkplan van de inspectie. Met deze beleidsregel geeft de i...

Wijziging van de Regeling versterking salarismix mbo en functiemix vo in de Randstadregio's 2010-2012
7-11-2011
Met deze wijzigingsregeling worden de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio�s, en de Regeling versterking van de functiemix leraren VO in de Randstadregio�s 2010-2012 gewijzigd. Deze wijziging dient tw...

Regeling inwerkingtreding aanpassing 2011 en exploitatiekosten vo 2012
2-11-2011
Deze regeling stelt de datum vast van inwerkingtreding van de 'Regeling aanpassing 2011 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs 2012'. De genoemde regeling is op 28 september j.l. in de voorhang procedure gegaan bij de Tweede Kamer der State...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: