Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 4 van 4 ]


Januari 2011

Regeling onderwijscontroleprotocol Onderwijs en wetenschappen, economische zaken, landbouw en innovatie
22-1-2011
Jaarlijks moeten scholen een jaarverslag indienen om de ontvangen bekostiging en subsidies te verantwoorden. Dit geldt voor alle bekostigde scholen en instellingen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs (inclusief bve-sector) en het hoger onderw...

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) in 2012
18-1-2011
Deze publicatie gaat over de aanmeldprocedure voor de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (NT2) in het examenjaar 2012. Er zijn twee programma�s waarin examen kan worden afgelegd. Examenprogramma I is bedoeld voor mensen voor wie het Nederlands niet ...

Wijziging Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme
18-1-2011
Deze regeling wijzigt de 'Subsidieregeling Huygens Scholarship Programme' van 26 maart 2006. Het doel van genoemde regeling is, het aantrekken van topstudenten uit het buitenland voor het volgen van hoger onderwijs in Nederland en het tijdelijk uitzenden ...

Wijziging premiepercentages en minimumloonbedragen per 1 januari 2011
10-1-2011
Deze publicatie geeft informatie over de wijziging van de diverse premiepercentages per 1 januari 2011 en de nieuwe bedragen van het minimumloon per 1 januari 2011 die onderdeel uitmaken van het Kaderbesluit rechtspositie PO.

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: