Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 11 ]Juni 2010

Regeling spreiding zomervakantie 2012
29-6-2010
Deze regeling stelt de zomervakantie voor 2012 vast voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en geeft de adviesdata voor de korte vakanties (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) in het schooljaar 2011-2012. Op dit moment is de regelin...

Wijziging Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen (ONO) i.v.m. tweede tranche
22-6-2010
Deze regeling wijzigt de �Regeling Onderwijs Netwerk Ondernemen� van 9 april 2009. Genoemde regeling heeft als doel, mensen ge�nteresseerd te krijgen in het ondernemerschap en bij hen een ondernemende houding te stimuleren. De ontwikkeling daarvan begint ...

Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen c.e van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2012
22-6-2010
Deze regeling van het College van Examens geeft een overzicht (eerste tijdvak) van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2012 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. Tevens geeft de...

Personeelstelling kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven
15-6-2010
Deze publicatie geeft informatie over de procedures rond de telling van de personeelsgegevens van de kenniscentra beroepsonderwijs en bedrijfsleven. De gegevens zijn onder meer nodig voor het arbeidsvoorwaardenbeleid van de kenniscentra. Tevens worden ze ...

Regeling bijzondere bekostiging taal, rekenen en opbrengstgericht werken
11-6-2010
Uit internationale vergelijkingen van onderwijsresultaten blijkt dat taal- en rekenprestaties in Nederland achterblijven bij prestaties in andere landen. Om scholen in staat te stellen de leerprestaties voor taal en rekenen te verbeteren en de daarop aans...

Regeling bestemmingsbox
11-6-2010
Met de 'bestemmingsabox' kan de minister van onderwijs bij schoolbesturen informatie opvragen over de besteding van middelen voor bepaalde beleidsdoelen. Het primair onderwijs kent lumpsumbekostiging. De schoolbesturen ontvangen voor het onderwijs op hun ...

Wijziging van de Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO voor 2010-2011
11-6-2010
Deze regeling wijzigt de �Regeling bekostiging personeel PO 2010-2011 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO voor 2010-2011� van 1 april 2010. De wijziging is het gevolg van de extra activiteiten die ontplooid worden om de leerprestaties op he...

Wijzigingsregeling subsidies passend onderwijs
8-6-2010
Deze regeling wijzigt drie verschillende subsidieregelingen voor passend onderwijs: de 'Regeling voor het aanvragen van startsubsidies en subsidies veldinitiatief Passend Onderwijs 2009-2011' (24 april 2009), de 'Regeling voor het verstrekken van een stim...

Wijziging van de Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009
5-6-2010
Voor het verbeteren van het binnenklimaat in scholen en het treffen van energiebeperkende maatregelen stelde het (vorig) kabinet voor het primair onderwijs � 97,3 mln beschikbaar.Bijgaande regeling wijzigt dit bedrag naar � 103, 577 miljoen. Hierdoor kunn...

Regeling bekostiging personeel PO en aanpassing bedragen leerlingerbonden budget VO 2009-2010
5-6-2010
Deze regeling past de bedragen aan voor de lumpsumbekostiging primair onderwijs. Ook het vermenigvuldigingsbedrag voor het toekennen van de specifieke uitkering aan gemeenten - bestemd voor het bestrijden van onderwijsachterstanden - en de bedragen voor h...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: