Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 5 van 5 ]


Mei 2010

Subsidieregeling passend onderwijs 2010-2012
29-5-2010
Om leerlingen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs te houden is passend onderwijs in samenwerkingsverband (po, vo en rec's) van groot belang. Deze regeling zorgt ervoor dat scholen per (ingeschreven) leerling subsidie hiervoor kunnen ontvangen. ...

Beleidsregel Internationaal geori�nteerd voortgezet onderwijs (IGVO) 2010
29-5-2010
Deze regeling bevat onder meer de wijze van bekostiging en inrichting van het internationaal geori�nteerd voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft de regeling de criteria voor het starten van nieuwe cursussen door een reeds bekostigde school voor voortgezet ...

Vervanging bijlagen bij de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.
29-5-2010
Deze regeling vervangt de bijlagen (1 tot en met 14b) van de 'Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.- v.m.b.o.' van 10 juni 2008. Artikel 52, tweede lid, van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 30, derde lid, van het Besl...

Regeling elementcodetabel VO, opleidingstabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie 2010-2011
25-5-2010
Deze regeling stelt de volgende tabellen vast: de elementcode tabel voor het schooljaar 2010-2011 voor scholen in het voortgezet onderwijs, de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2010-2011 en de vakcode tabel voor het voortgezet onder...

Vaststelling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2010-2011
12-5-2010
Deze regeling stelt het bedrag vast van de aanvullende bekostiging voor de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs. Voor het schooljaar 2010-2011 bedraagt deze 60 euro per leerling met een minimum van 18.000 euro per school. De regeling is een ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: