Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 3 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 3 van 3 ]


Januari 2010

Vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast 2010
21-1-2010
De regeling stelt de bedragen vast van de gemiddelde personeelslast (gpl-bedragen) per 1 januari 2010. De genoemde bedragen kunnen per 1 januari 2010 nog wijzigen. Dit is afhankelijk van besluitvorming van het kabinet in 2010 over de definitieve kabinetsb...

Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers
14-1-2010
Het College voor Examens heeft in het kader van de Wet College voor Examens de opdracht gekregen om regels te stellen voor de omzetting van eindexamensscores in cijfers. Met deze regeling voldoet het college aan de gegeven opdracht zoals dat omschreven s...

Ruim 50 miljoen voor versterking functiemix leraren voortgezet onderwijs Randstadregio's
8-1-2010
De minister van onderwijs stelt voor 2010 � 52,2 miljoen beschikbaar voor aanvullende personele bekostiging ter versterking van de functiemix binnen de Randstadregio�s. Met dit bedrag wordt onder meer het aandeel leraren in voltijdequivalenten in de bezo...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: