Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


Juli 2009

Voorlichting Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging personeelskosten ivm (bijzondere) groei voor basisscholen
16-7-2009
Deze publicatie is bestemd voor basisscholen en geeft informatie over de procedure rond de te houden telling en de vereiste toename van het aantal leerlingen om voor aanvullende bekostiging in aanmerking te komen. Aanvullende bekostiging in verband met (b...

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residenti�le instelling
15-7-2009
Deze voorlichtingspublicatie geeft informatie over de groeiregeling van scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residenti�le instelling, niet zijnde een justiti�le jeugdinrichting of een instelling voor gesloten jeugdzorg. ...

Regeling spreiding zomervakantie 2011
13-7-2009
De vorige regeling over de vakantiespreiding heeft betrekking op de zomervakanties van 2009 en 2010. Omdat scholen, ouders en leerlingen op tijd ge�nformeerd moeten worden over de vakantiedata, worden in deze regeling de periodes voor de zomervakantie in ...

Tijdelijk financieren van enkele nieuwe arbeidsmarktrelevante hbo-masters
10-7-2009
Het kabinet kiest ervoor om gezien de voordelen van de professionele masteropleiding voor de beroepsuitoefening enkele nieuwe arbeidsmarktrelevante hbo-masters in prioritaire gebieden tijdelijk te financieren. De prioritaire gebieden betreffen Creative in...

Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de c.e van de eindexamens en de staatsexamens vwo, havo en vmbo in 2011
9-7-2009
Deze regeling geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2011 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. Tevens geeft de regeling een vooruitblik op de hulpmiddelen ...

Wijziging van de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 in verband met vervanging van de bijlagen
8-7-2009
Met deze regeling worden de bijlagen bij de Regeling nadere vooropleidingseisen hoger onderwijs 2007 vervangen door vier nieuwe bijlagen. Vervanging van de bijlagen is nodig vanwege diverse aanpassingen, zoals nieuwe opleidingen en gewijzigde nadere vooro...

Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid en binnenmilieu 2009-2010
8-7-2009
Het kabinet heeft in het kader van het aanvullend coalitieakkoord impulsmiddelen voor de scholenbouw opgenomen. Het aanvullende coalitieakkoord trekt middelen uit voor de bestrijding van de economische crisis voor de jaren 2009 en 2010. De besteding van d...

� 9.000.000,- beschikbaar in 2009 voor kwaliteitsverbetering kinderopvang en samenwerking met peuterspeelzalen
7-7-2009
Voor 2009 stelt het ministerie van OCW in totaal � 9.000.000,- beschikbaar voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang en de stimulering van de samenwerking tussen de kinderopvangcentra en peuterspeelzalen. Daarnaast bepaalt deze regeling de ...

Regeling financi�n hoger onderwijs gewijzigd
6-7-2009
De regeling strekt tot uitvoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Met deze wijziging wordt het (wettelijk) collegegeld voor het studiejaar 2010/2011 bepaald op een bedrag van � 1.672. De regeling strekt overigens tot...

Regeling screenings- en testinstrumenten leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) 2010-2011
6-7-2009
Deze regeling stelt de nieuwe lijst vast van screenings- en testinstrumenten die gebruikt wordt bij de indicatiestelling van leerlingen afkomstig vanuit het primair onderwijs of het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs naar het leerwegondersteunen...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: