Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Juni 2009

Aanpassing Regeling bekostiging personeel PO 2008-2009 en aanpassing bedragen leerlinggebonden budget VO 2008-2009
27-6-2009
Door een aantal wijzigingen in onder meer de Wet op de expertisecentra (WEC) en de aankondiging in de lumpsumwet alle bekostigingsregelingen te clusteren, worden in deze regeling naast de lumpsumbedragen ook de bedragen voor het personeels- en arbeidsmark...

Minder regels door aanpassing Algemene wet bestuursrecht (Awb)
24-6-2009
Juridische procedures in het bestuursrecht worden een stuk eenvoudiger. Dit is een gevolg van de zogeheten �vierde tranche� van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) die 23 juni door de Eerste Kamer na een debat met minister Hirsch Ballin van Justitie is aa...

Nieuwe bedragen vastgesteld voor innovatiemiddelen mbo-instellingen
24-6-2009
Voor 2009 zijn opnieuw de zogenoemde innovatieboxmiddelen voor de mbo-onderwijsinstellingen vastgesteld. Voor de instellingen, uitgezonderd de agrarische opleidingencentra (aoc�s) is � 42.978.000,- beschikbaar gesteld en voor de aoc�s � 4.814.000,-. Deze ...

Bedrag per tel-leerling maatschappelijke stage VO 2009-2010
19-6-2009
Deze wijzigingsregeling van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs voor de schooljaren 2008-2009 tot en met 2010-2011 stelt het bedrag per tel-leerling voor het schooljaar 2009 -2010 vast op 48 euro. Scholen...

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2009
17-6-2009
De minister van onderwijs geeft in deze beleidsregel aan op welke wijze hij invulling geeft aan zijn wettelijke bevoegdheden wanneer hij zijn oordeel moet geven over de doelmatigheid nieuwe opleidingen te verzorgen of bestaande opleidingen te verplaatsen ...

Nieuwe bedragen leerlinggebonden financiering voor mbo schooljaar 2009-2010
15-6-2009
De staatssecretaris van onderwijs heeft voor het schooljaar 2009-2010 de bedragen vastgesteld voor de leerlinggebonden financiering (lgf) in het middelbaar beroepsonderwijs. De lgf-bedragen voor het beroepsonderwijs zijn afgeleid van de lgf-bedragen voor ...

Voorlichtingspublicatie 'Melding ge�ndiceerde leerlingen'
9-6-2009
Deze publicatie is bedoeld voor scholen die aanspraak willen maken op leerlinggebonden financiering (LGF). Het geeft informatie over de procedures rond de vereiste aan- en afmelding voor de LGF. De leerlinggebonden financiering, ook wel rugzakje genoemd, ...

Elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie (ve) en vakcodetabel vo en ve schooljaar 2009-2010 vastgesteld
5-6-2009
De staatssecretaris van onderwijs heeft voor het schooljaar 2009-2010 de elementcodetabel voor de vo-scholen, de opleidingentabel volwasseneneducatie en de vakcodetabel voor het vo en de volwasseneneducatie vastgesteld. De elementcodes worden onder andere...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: