Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Mei 2009

Staatssecretaris van onderwijs verhoogt vergoeding kosten eerste opvang vreemdelingen
30-5-2009
Staatssecretaris van onderwijs mw. van Bijsterveldt heeft het bedrag dat scholen kunnen ontvangen voor de eerste opvang van vreemdelingen die instromen na de teldatum en waarvoor de school nog geen reguliere bekostiging ontvangt, verhoogd van � 4212,- naa...

� 15.000.000,- voor schoolmaatschappelijk werk in mbo
29-5-2009
Het ministerie van onderwijs stelt voor 2009 � 15 miljoen beschikbaar voor het schoolmaatschappelijk werk voor leerlingen uit het middelbaar beroepsonderwijs. Dit bedrag wordt ieder jaar verdeeld over alle mbo-instellingen (roc�s, aoc�s, vakinstellingen e...

Staatssecretaris van onderwijs stelt impulsgebieden vast
26-5-2009
Voor de aanvullende bekostiging van de onderwijsachterstandenbestrijding, heeft staatssecretaris Dijksma van onderwijs de impulsgebieden vastgesteld. Impulsgebieden zijn die gebieden waar zich een combinatie voordoet van hoge werkloosheid en veel lage ink...

� 2.900.000,- voor internationalisering scholen
18-5-2009
Het ministerie van onderwijs stelt voor het schooljaar 2009-2010 � 2.900.000,- beschikbaar om de internationalisering in het primair- en voortgezet onderwijs en op de lerarenopleidingen te bevorderen. Deze regeling is een verlenging van de �Subsidieregeli...

Telling personeelsgegevens Kenniscentra voor het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven over het jaar 2009
12-5-2009
In juli 2009 wordt wederom de telling �Personeelsgegevens kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven� gehouden.Het doel van deze telling is gegevens verzamelen voor de minister van onderwijs voor zijn te voeren beleid op onder meer de arbeidsvoorwaarden ...

Vakken tweede tijdvak centrale examens 2009 bekend
12-5-2009
De staatssecretaris van onderwijs maakt bekend welke vakken in het tweede tijdvak centrale examens 2009 worden afgenomen door de staatsexamencommissie. De bijlage bij deze regeling geeft aan welke vakken dat zijn. De aangewezen vakken worden niet op de ei...

� 26.000.000,- beschikbaar voor scholing leraren en aantrekken zij-instromers
6-5-2009
Het ministerie van OCW stelt voor 2009 20 miljoen euro beschikbaar voor leraren die een opleiding willen volgen voor een hogere beroepskwalificatie of die zich willen specialiseren. Het gaat hier om leraren die al bevoegd zijn voor het primair onderwijs, ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: