Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]December 2009

Afdoening van verzoeken om toestemming tot het voeren van Nederlandse titulatuur ogv een in het buitenland behaalde graad
17-12-2009
De minister van onderwijs kan onder bepaalde voorwaarden toestemming verlenen om voor een graad die aan een buitenlandse instelling van hoger onderwijs is behaald, een Nederlandse titel te voeren. Deze beleidsregel bevat criteria op grond waarvan een verz...

Uitzondering verblijfvereiste voor studenten in de grensgebieden o.g.v. artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000
17-12-2009
Deze beleidsregel gaat over de uitzondering van verblijfvereiste voor studenten in de grensgebieden (Vlaanderen, 'Nederlandstalig' Brussel, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen) op grond van artikel 11.5 van de Wet studiefinanciering 2000. Voor nie...

Controlebeleid Dienst Uitvoering Onderwijs op het uitwonend zijn van studerenden met een toelage o.g.v de WSF 2000
17-12-2009
Deze beleidsregel gaat over het controlebeleid van de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De regeling is bestemd voor uitwonende studerenden met een toelage, toegekend op grond van de Wet studiefinanciering...

'Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening reisrecht' ogv artikel 11.5 Wet studiefinanciering 2000
17-12-2009
Het gaat hier eigenlijk om de beleidsregel 'Toepassing hardheidsclausule aanvullende voorziening OV-Studentenkaart' van 30 augustus 2000. Deze regeling verloor op 1 september 2005 haar werking. Omdat op dit terrein nieuwe jurisprudentie is ontstaan, is er...

Terugwerkende kracht hoofdstuk 4 WTOS' o.g.v artikel 11.4 van de WTOS opgeheven
17-12-2009
De terugwerkende kracht van hoofdstuk 4' van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) is met ingang van 1 januari 2010 opgeheven. Via deze beleidsregel wordt het mogelijk af te wijken van het verbod op terugwerkende kracht bij de VO1...

Vaststelling cursusduur schriftelijk onderwijs hoofdstuk 5 en 10 WTOS
17-12-2009
Deze regeling stelt opnieuw de beleidsregel 'Vaststelling cursusduur schriftelijk onderwijs hoofdstuk 5 en 10 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten' (29 augustus 2001) vast. Dit betekent dat leerlingen, die aan een aangewezen of erke...

Buiteninvorderingstelling lesgeld asielzoekers en bepaalde categorie�n vreemdelingen
17-12-2009
De minister van onderwijs kan in bepaalde gevallen een zgn. buiteninvorderingstelling verlenen voor het betalen van lesgeld door asielzoekers en bepaalde categorie�n vreemdelingen die onderwijs mogen volgen aan een dagschool, maar door hun verblijfsrechte...

Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009
15-12-2009
Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) moeten instellingen met het persoonsgebonden nummer een aantal gegevens van hun deelnemers leveren aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, opvolger van de IB-Groep). Met ingang van het kalenderjaar 2...

Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010
15-12-2009
In de Regeling normen tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten 2010 zijn de bedragen vermeld die voor de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) gelden voor het kalenderjaar 2010.

Wijziging Regeling structurele gegevenslevering WPO/WEC i.v.m. aanpassingen in bijlagen 1,2,3 en 4 vanwege DUO
15-12-2009
Per 1 januari 2010 vormen de IB-Groep en CFI ��n nieuwe organisatie met de naam Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Om de gegevenslevering (WPO/WEC) van alle scholen optimaal aan te laten sluiten bij beleids- en bekostigingsgegevens, worden met deze regeli...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: