Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 12 van 12 ]Juni 2008

Regeling financien hoger onderwijs
3-6-2008
Deze regeling heeft te maken met de uitvoering van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW), het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 en het Besluit decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming academische ziekenhuizen. In het Uitvoeringsbesl...

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het vo voor de schooljaren 2008 - 2009 tot en met 2010 - 2011
3-6-2008
In deze regeling wordt de aanvullende bekostiging voor de maatschappelijke stage voor de schooljaren 2008 - 2009 tot en met 2010 - 2011 geregeld. Met deze regeling wordt overgegaan van financiering van een vast bedrag per school, naar een vast bedrag per ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: