Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]Juni 2008

Inwerkingtreding van de Tijdelijke regeling subsidi�ring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008�2013
26-6-2008
Nu het termijn van de zogenoemde �voorhangprocedure� is verlopen en de Eerste en Tweede Kamer te kennen hebben gegeven in te stemmen met de �Tijdelijke regeling experimenten leergang vmbo-mbo2 2008-2013�, treedt de regeling op 3 juli 2008 in werking. De v...

Wijziging van de Subsidieregeling programma leesbevordering 2008-2011
26-6-2008
In deze regeling wordt het termijn voor het indienen van een subsidieaanvraag voor het programma leesbevordering 2008-2011 verlengd. De subsidieaanvraag voor het jaar 2008 kan nu tot en met 1 augustus 2008 worden ingediend in plaats van 15 juli 2008.

Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vwo, havo en vmbo in 2010
24-6-2008
Vanaf 2010 worden de regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens voor vwo, havo en vmbo en de regeling die het rooster van de centrale examens vastlegt, samengevoegd in de regeling Rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens ...

Regeling toegestane hulpmiddelen 2009
20-6-2008
In Bijlage 1 van de regeling is het overzicht opgenomen van de hulpmiddelen die tijdens het centrale examen vmbo in 2009 zijn toegestaan. Bijlage 2 vermeldt de overzichten van de hulpmiddelen die tijdens de centrale examens voor vwo en havo in 2009 zijn t...

Groeiregeling (V)SO scholen met leerlingen uit een residenti�le instelling
17-6-2008
Deze publicatie geeft informatie over de groeiregeling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs met leerlingen uit een residenti�le instelling, niet zijnde een justiti�le jeugdinrichting. Als er ten opzichte van de vorige relevante teldatum v...

Subsidieregeling programma leesbevordering 2008-2011
13-6-2008
Het doel van het programma leesbevordering is dat er door meer mensen meer en beter gelezen wordt. Bij leesbevordering wordt gedacht aan het aanjagen, het ondersteunen en (laten) ontwikkelen van activiteiten en producten die erop gericht zijn kinderen en ...

Wijziging van de beleidsregels kwaliteit kinderopvang en werkwijze toezichthouder kinderopvang i.v.m. met enkele aanpassingen
13-6-2008
Dit voorliggende besluit wijzigt de beleidsregels werkwijze toezichthouder en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang in verband met aanpassingen van het inspectierapport van de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Daarnaast worden enkele onvolkomenhede...

Regeling eenmalige tegemoetkoming schoolboeken voor leerlingen van het door het rijk bekostigde VO 2008-2009
12-6-2008
In deze regeling worden de aanspraak op en de hoogte van de eenmalige tegemoetkoming van schoolboeken voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs geregeld. De tegemoetkoming geldt alleen voor door het rijk bekostigd voortgezet onderwijs en geldt voor het...

Tijdelijke regeling stimulering pilotprojecten maatschappelijke stage
11-6-2008
Met de invoering van een maatschappelijke stage voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs, wil het kabinet Balkenende-IV met haar motto �Samen leven kun je leren� doen ervaren hoe mooi het is om iets voor een ander te doen. Tijdens de maatschappel...

Regeling modellen diploma�s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.
10-6-2008
In deze regeling worden de modellen vastgesteld van de diploma�s, cijferlijsten en voorlopige cijferlijsten voor het vwo, havo en vmbo. Tevens worden vastgesteld het model certificaat vmbo, het model getuigschrift basisgerichte leerweg vmbo, modellen vavo...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: