Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Mei 2008

Premies en franchise 2008
26-5-2008
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over de franchisebedragen en percentages voor de verschillende premies per 1 januari 2008 in het voortgezet onderwijs. Daarnaast geeft deze publicatie een indicatie van de doorwerking in de totale l...

Wijziging van de Regeling andere toevoeging aan wo-graden in verband met de toevoeging van de afkorting �LLB� en �LLM�
26-5-2008
In de �Regeling andere toevoeging aan wo-graden� van 28 juni 2005 is bepaald dat afgestudeerden op het gebied van recht, met een Bachelor- of Mastergraad, achter hun titel 'of Laws' mogen toevoegen. Dit wordt afgekort tot 'LLB' voor iemand met een Bachel...

Tijdelijke regeling subsidi�ring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008�2013
23-5-2008
Vanaf het schooljaar 2008-2009 start het experiment om meer leerlingen hun startkwalificatie te laten halen op mbo-niveau 2. De kans op een goede loopbaan wordt hiermee vergroot. In de overgang van vmbo naar mbo vindt veel uitval van leerlingen plaats. Vo...

Tijdelijke regeling subsidi�ring experimenten leergang vmbo-mbo2 2008�2013
23-5-2008
Vanaf het schooljaar 2008-2009 start het experiment om meer leerlingen hun startkwalificatie te laten halen op mbo-niveau 2. De kans op een goede loopbaan wordt hiermee vergroot. In de overgang van vmbo naar mbo vindt veel uitval van leerlingen plaats. Vo...

Wijziging van de Subsidieregeling Sirius programma
23-5-2008
Voor instellingen, die meedoen aan het Sirius programma, is de indieningstermijn voor subsidieaanvraag bij de Stichting Platform B�ta en Techniek verlengd tot 30 mei 2008. Als gevolg hiervan is ook de datum waarop de ranking van de subsidieaanvragen door ...

Wijziging van de Tijdelijke stimuleringsregeling zij-instroom leraren PO naar VO
22-5-2008
Vanuit het amendement-De Vries is voor de huidige regeling een bedrag van � 5.000.000,- beschikbaar gesteld. Overeenkomstig dit bedrag is een subsidieplafond van � 5.000.000,- ingesteld. Om alle scholen die tijdig een aanvraag hebben ingediend toch deze ...

Telling personeelsgegevens Kenniscentra voor het Beroepsonderwijs en het Bedrijfsleven over het jaar 2008
20-5-2008
In juli 2008 wordt wederom de telling �Personeelsgegevens kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven� gehouden.Het doel van deze telling is om gegevens te verzamelen, zodat de minister van OCW zijn beleid kan voeren met betrekking tot de arbeidsvoorwaard...

Wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning capaciteitsuitbreiding kinderopvang
16-5-2008
Op 16 mei 2008 is de Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning capaciteitsuitbreiding kinderopvang in de Staatscourant gepubliceerd. De subsidieregeling heeft tot doel om een tijdelijke organisatie in het leven te roepen die op praktische en oplossingsger...

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2008
15-5-2008
In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak die een onderdeel vormen van het centrale eindexamen. Deze vakken worden op een centrale plek in het land door de staatsexamencommissie afgenomen en niet op de eigen school. Voor een gel...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: