Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Februari 2008

Wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie experimenten open bestel
29-2-2008
In het kader van de experimenten open bestel waren aanvankelijk de regels met betrekking tot centrale aanmelding en loting die voor het reguliere bekostigde onderwijs gelden op grond van de artikelen 7.52a tot en met 7.57g van de Wet op het hoger onderwij...

Regeling regionaal zorgbudget, subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs en reboundvoorzieningen
21-2-2008
Jaarlijks worden de bedragen voor het regionaal zorgbudget, de subsidie regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (RVC�s VO) en de reboundvoorzieningen bij ministeri�le regeling vastgesteld. Met deze regeling wordt de hoogte van het bedrag voor...

Regeling controleprotocol OCW 2007
8-2-2008
Jaarlijks moeten de scholen voor het primair en voortgezet onderwijs, instellingen en kenniscentra in de sector BVE en bekostigde instellingen voor hoger onderwijs, zoals bedoeld in artikel 1.8, eerste lid van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschapp...

Voorlichtingspublicatie aanpassing vergoeding materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei
7-2-2008
In deze voorlichtingspublicatie wordt meer informatie gegeven over de procedure die kan leiden tot een hernieuwde vaststelling van de vergoeding materi�le instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2008. Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aant...

Aanpassing van de Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 voor het schooljaar 2007-2008
7-2-2008
Wegens overweldigende belangstelling voor de Regeling aanpassing Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2007-2010 voor het schooljaar 2007-2008, is gekeken of extra middelen gevonden konden worden voor een ophoging van het beschikbare budget voor ...

Regeling vaststelling telformulier voor voor materi�le instandhouding voor basisscholen als gevolg van groei 2008
7-2-2008
Met deze regeling wordt het telformulier vastgesteld, dat gebruikt wordt door basisscholen om het aantal leerlingen op 1 maart te melden voor aanpassing van de vergoeding voor materi�le instandhouding. Het telformulier is ten opzichte van het voorgaande s...

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs in het kalenderjaar 2008
1-2-2008
In deze voorlichtingspublicatie wordt een overzicht gegeven van publicaties in het voortgezet onderwijs die in de loop van het kalenderjaar 2008 zullen verschijnen. Het overzicht is gerubriceerd naar de volgende onderwerpen: Bekostiging; Examens; CEVO en ...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: