Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]September 2007

Regeling vaststellen bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materi�le instandhouding samenwerkingsverband voor het jaar 2008
26-9-2007
Deze regeling geldt zowel voor het basisonderwijs, het speciaal onderwijs als het voortgezet speciaal onderwijs. De programma's van eisen vormen de onderbouwing van de rijksvergoeding voor de materi�le instandhouding van de scholen in het basisonderwijs, ...

Beleidsregel scholen voor voortgezet onderwijs met een licentie van de Stichting Landelijk Overleg Onderwijs en Topsport
26-9-2007
Met deze beleidsregel wordt het scholen voor voortgezet onderwijs mogelijk gemaakt om jonge topsporters de gewenste adequate begeleiding te bieden. De scholen krijgen binnen het onderwijs- en vormingsaanbod toestemming van de minister af te wijken van de ...

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) 2008-2009 voor exameninstellingen
24-9-2007
Deze publicatie bevat informatie voor exameninstellingen over de procedure voor het aanvragen van het recht tot examinering en de aanmelding voor registratie van opleidingen in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2008-2009...

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO bekostigde beroepsopleidingen (CREBO) 2008-2009
24-9-2007
Deze publicatie bevat de procedure voor het aanmelden van bekostigde beroepsopleidingen en de registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2008-2009.

Aanmeldingsprocedure voor het Centraal Register Beroepsopleidingen diploma-erkenning (CREBO) 2008-2009
24-9-2007
Deze publicatie bevat de procedure voor het aanmelden van diploma-erkenning en de registratie hiervan in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) voor het studiejaar 2008-2009. Deze procedure betreft de eindtermenopleidingen

Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs
24-9-2007
In schooljaar 2006-2007 hebben 481 scholen al op vrijwillige basis maatschappelijke stage aan jongeren aangeboden op grond van de Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs 2005 en 2006. Die regeling is met ingang ...

Wijziging van de Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009 in verband met het aanpassen van de datum waarop de aanvullende vergoeding door kenniscentra en Aequor uiterlijk besteed moet zijn
22-9-2007
Artikel 3, vierde lid, van de oorspronkelijke Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006-2009 (Staatscourant 2006, nr. 110) wordt door onderhavige regeling voor de tweede keer gewijzigd. In de oorspronkelijke tekst was in artikel 3, vierde lid, aangegev...

Regeling loon- en prijsbijstelling 2007 en bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2008
22-9-2007
Deze regeling regelt voor scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet onderwijs: de verhoging van de bekostiging voor de exploitatiekosten in 2007 in verband met loon- en prijsbijstelling en de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekos...

Mededelingen over de eindexamens 2008 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)
20-9-2007
In deze voorlichtingspublicatie (septembermededeling) vindt u in hoofdstuk I en II mededelingen van algemene aard over de eindexamens 2008 voor vwo, havo, vmbo, en vavo. Daarnaast, (zie hoofdstuk III) een overzicht van mededelingen per schoolsoort en per ...

Regeling toegestane hulpmiddelen 2008
20-9-2007
Deze regeling geeft een overzicht van de hulpmiddelen die zijn toegestaan bij de centrale examens in 2008 voor het vmbo, havo en vwo. De CEVO publiceert ieder jaar een lijst met informatieboeken voor de vakken waar deze zijn toegestaan. Zoals bijvoorbeeld...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: