Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Maart 2007

Regeling vaststelling telformulier voor aanpassing vergoeding materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei
22-3-2007
Met deze regeling wordt het telformulier vastgesteld, dat gebruikt wordt door basisscholen om het aantal leerlingen op 1 maart te melden voor aanpassing van de vergoeding voor materi�le instandhouding. Het telformulier is ten opzichte van het voorgaande s...

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2007 - 2008
20-3-2007
De cursusgeldtarieven worden jaarlijks vastgesteld aan de hand van de consumentenprijsindex, zo bepaalt artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet 2000.In artikel 15, derde lid van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet...

Regeling aanvullende bekostiging lokalen en b�tavakken havo/vwo
20-3-2007
De aanvraag voor deze regeling moet uiterlijk op 15 mei zijn ontvangen door het platform B�ta Techniek. Deze regeling is erop gericht om scholen voor havo en vwo die zich inspannen om te komen tot meer stimulerend onderwijs in de b�tavakken, maar die daar...

Regeling elementcode-, opleidingen� en vakcodetabellen
19-3-2007
In verband met diverse beleidswijzigingen ingaande schooljaar 2007 � 2008 is het noodzakelijk gebleken om de bestaande elementcode-, opleidingen� en vakcodetabellen aan te passen. Ten behoeve van het tijdig informeren van alle belanghebbende partijen in h...

Tijdelijke stimuleringsregeling leren en werken 2007
19-3-2007
Extra budget zal via deze nieuwe subsidieregeling worden ingezet voor het realiseren van extra doelstellingen. In 2007 de helft van het extra budget en bij positieve evaluatie van de resultaten zal in 2008 de andere helft worden ingezet. Per 1 maart 2005...

Centrale examens in 2007 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Maartmededeling)
15-3-2007
Deze voorlichtingspublicatie gaat over de centrale examens in vwo, havo en vmbo in 2007. Voor deze examens isook van belang de publicatie CEVO-06.1601, van 28 september 2006, gepubliceerd op www.cfi.nl van CFI, verder aangeduid als: �Septembermededeling�....

Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 2007
15-3-2007
Deze voorlichtingspublicatie betreft het �Overzicht publicaties voor het voortgezet onderwijs 2007�. Het overzicht bevat publicaties die in de loop van het kalenderjaar 2007 zullen verschijnen (of in enkele gevallen al verschenen zijn).

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: