Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 4 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 4 van 4 ]


Februari 2007

Definitieve publicatie financi�le arbeidsvoorwaarden 2007
16-2-2007
In deze voorlichtingspublicatie Financi�le arbeidsvoorwaarden 2007 wordt u op de hoogte gesteld van de verschillende arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2007: het vervallen van de BZA suppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en anticumulati...

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo ivm aanpassing van de vervaldatum
15-2-2007
De Tijdelijke beleidsregel assistentopleiding in het vmbo VO/OK/2003/57010 van 5 december 2003) is geldig tot 1 augustus 2007. De assistentopleiding in het vmbo wordt echter naar verwachting eerst vanaf 1 augustus 2008 in de Wet op het Voortgezet Onderwij...

Aanpassing vergoeding materi�le instandhouding basisscholen als gevolg van groei
12-2-2007
De vergoeding materi�le instandhouding (MI) voor het kalenderjaar 2007 wordt berekend op basis van het aantal leerlingen op de reguliere teldatum 1 oktober 2006. Als een basisschool echter op 1 maart 2007 aanzienlijk meer leerlingen heeft dan op 1 oktober...

Wijziging regeling examenprogramma's talen vmbo i.v.m. invoering cse voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks
2-2-2007
Deze regeling introduceert het centraal schriftelijk examen voor de vakken Spaans, Arabisch en Turks in de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) vanaf het examenjaar...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: