Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 5 van 5 ]


Januari 2007

Inzending jaarstukken 2006
25-1-2007
In februari ontvangen alle bevoegde gezagen uit de sectoren PO, VO, BVE, HBO, WO, OWB en de technocentra een aanbiedingsformulier met een begeleidende brief en indien van toepassing een EFJ-pakket en per instelling een overzicht gegarandeerde leningen. De...

Inwerkingtreding van de regeling tot wijziging van de Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs
22-1-2007
De regeling wijziging van de �Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs� met kenmerk VO/BenB-2006/49810 van 20 december 2006 heeft, zoals in artikel 3, derde lid, van de Wet overige OCenW-subsidies voorgeschreven staat, voorgehangen bij de Tweede Kamer d...

Subsidieregeling Week van het leren 2007
17-1-2007
Deze regeling is een vervolg op de Subsidieregeling Week van het leren 2006. De Week van het leren wordt in 2007 voor de achtste keer gehouden en levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van de noodzaak om te leren en het leren en werken geric...

Vooraankondiging publicatie �Financiele arbeidsvoorwaarden 2007�
15-1-2007
Vooruitlopend op de definitieve publicatie �Financiele arbeidsvoorwaarden 2007�, worden in deze voorlichtingspublicatie de volgende zaken aan de orde gesteld: het vervallen, per 1 januari 2007, van de BZA suppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongesc...

Regeling adviescommissie bezwaarschriften uitgelote gegadigden
4-1-2007
De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en de Regeling aanmelding en selectie hoger onderwijs worden uitgevoerd door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep). De Algemene wet bestuursrecht (AWB) is van toepassing.Uitgelote gegadigde...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: