Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Juli 2006

Subsidieregeling Libertas Noodfonds
21-7-2006
Deze regeling maakt het mogelijk om studenten uit het buitenland die het studeren in hun land van herkomst vanwege politieke redenen onmogelijk is gemaakt of ernstig is belemmerd financi�le ondersteuning te geven voor het volgen van hoger onderwijs in Ned...

Leerlingentelling voor aanvullende bekostiging in verband met groei voor basisscholen
20-7-2006
Om voor aanvullende bekostiging in verband met groei in aanmerking te komen laat de school een leerlingentelling plaatsvinden. Aanvullende bekostiging in verband met groei wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school volgens daartoe vastgestel...

Overzicht publicaties voor het primair onderwijs (po) in 2006
14-7-2006
In deze voorlichtingspublicatie wordt een overzicht gegeven van publicaties in het primair onderwijs die in de tweede helft van 2006 zullen verschijnen. Publicaties die eerder in 2006 zijn verschenen, staan niet in dit overzicht vermeld. In de kolom �str...

Regeling bekostiging dienstreizen voor ambulante begeleiding teruggeplaatste leerlingen
12-7-2006
Tot 1 januari 2004 werd de bekostiging aan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal en voortgezet speciaal onderwijs voor dienstreizen ambulante begeleiding verstrekt via de programma�s van eisen materi�le bekostiging. Vanaf 1 januari 2004...

Subsidieregeling Praktijkgerichtlerenprijs
12-7-2006
Na bekendmaking van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006 is gebleken dat er een groot aantal scholen is, dat reeds voor 1 januari 2006 voor ��n of meer sectoren in het vbo een bouwkundige aanpassing of een nieuwe inrichting ...

Tijdelijke Stimuleringsregeling erkenning verworven competenties (EVC) in het hoger beroepsonderwijs onderwijs
5-7-2006
In de 'prestatieagenda 2005 OCW � HBO-raad' (18 mei 2005) zijn afspraken vastgelegd tussen de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de HBO-raad die moeten leiden tot een meetbare versterking van de opleidingsfunctie, de kennisproductie ...

Regeling aanpassing bekostiging personeel primair onderwijs 2006 - 2007
5-7-2006
Met ingang van het komende schooljaar vindt in het primair onderwijs de bekostiging van het personeel plaats op basis van lumpsumbekostiging. De basis voor deze nieuwe vorm van bekostiging is de Wet van 16 juli 2005 tot wijziging van ondermeer de Wet op h...

Convenant behoud pasafgestudeerden van de pabo
4-7-2006
Vanaf 2007 dreigt er opnieuw een tekort aan leraren te ontstaan. Veel leerkrachten in het onderwijs zullen dan hun (pre)pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en zullen het onderwijs verlaten. Daarnaast is er de situatie, dat er op dit moment geen te...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: