Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 13 van 13 ]Juni 2006

Regeling elementcodetabel vo, opleidingentabel volwasseneneducatie (ve) en vakcodetabel vo en ve schooljaar 2006 - 2007
1-6-2006
Met deze regeling worden vastgesteld: de elementcodetabel voor het schooljaar 2006 - 2007 voor de scholen voor voortgezet onderwijs (vo); de opleidingentabel voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (volwasseneneducatie) voor het schooljaar 2006 - 2007, ...

Telling personeelsgegevens Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 2006
1-6-2006
In juli 2006 wordt wederom de telling �Personeelsgegevens kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven� gehouden. De procedure van de telling verloopt net als vorig jaar, alleen de inhoud van de gegevensopvraag is op verzoek van Colo enigszins gewijzigd. H...

Erratum op de Regeling bekostiging personeel primair onderwijs (po) 2006 - 2007
1-6-2006
In de Staatscourant van 12 april 2006, nummer 73 is de �Regeling bekostiging personeel primair onderwijs (po) 2006 � 2007� opgenomen. In een aantal artikelen van deze regeling staan storende fouten. In juli 2006 zal dit worden gecorrigeerd, wanneer deze ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: