Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 9 van 9 ]


Mei 2006

Thema�s centraal examen klassieke taal en letterkunde 2008
30-5-2006
In deze regeling worden de thema�s vastgesteld voor de klassieke taal en letterkunde voor het jaar 2008. Voor de Griekse taal en letterkunde: filosofisch proza is de kernacteur Plato. Voor de Latijnse taal en letterkunde: filosofisch proza is de kernacteu...

Nieuwsbrief Primair Onderwijs
30-5-2006
De Nieuwsbrief PO is een elektronische nieuwsvoorziening met actuele informatie voor scholen en schoolbesturen in het primair onderwijs. De nieuwsbrief biedt informatie over ontwikkelingen in het onderwijsbeleid en de uitvoering van dit beleid (invoerings...

Regeling innovatiebox beroepsonderwijs 2006 tot en met 2009
24-5-2006
De kenniseconomie vraagt om slimme, ondernemende, vaardige, competente en nieuwsgierige mensen, die zich ten volle bewust zijn van hun eigen talent. Dit stelt hoge eisen aan de wijze waarop jongeren en volwassenen deze competenties en kwaliteiten verwerve...

Wijziging van de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006
23-5-2006
Deze regeling wijzigt de Regeling aanvullende subsidie praktijkgerichte leeromgeving 2006. Uit de aanvragen voor de standaardbijdrage is gebleken dat het subsidieplafond dat hiervoor in de regeling is gereserveerd niet zal worden uitgeput. Uit de aanvrage...

Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers primair onderwijs 2006 - 2007
15-5-2006
Overblijven vormt een belangrijke schakel in de keten van voorzieningen die tezamen een sluitende dagindeling voor zowel ouders als kinderen zouden moeten vormen. Een goede tussenschoolse opvang - zoals het overblijven ook wel genoemd wordt - biedt gelege...

Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2006
15-5-2006
In deze regeling worden de vakken aangewezen waarin het centraal examen in het tweede tijdvak wordt afgenomen door de staatsexamencommissie. Het centraal examen wordt in het tweede tijdvak door de staatsexamencommissie afgenomen in de vakken vermeld in de...

Regeling Aanvullingen en wijziging c.e.-stof 2007 vmbo beroepsgericht
11-5-2006
Uitgebreide versies van de bijlagen 1 en 2 van de regeling Aanvullingen en wijzigingen centaal examenstof 2005 vmbo beroepsgericht zijn op www.eindexamen.nl te vinden. De gerelateerde stukken bij deze regeling staan onder Ga naar. Met uitzondering van de ...

Subsidieregeling Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006 - 2010
4-5-2006
Anderhalf miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. Zij zijn daardoor onvoldoende toegerust voor de eisen van de moderne kenniseconomie. Bovendien is hun �laaggeletterdheid� een bron van sociale, politieke en culturele uitsluiting. Met he...

Procedure opgave deelnemers jonger dan 18 jaar in BBL en deeltijd BOL niet voor agrarische opleidingen centra (aoc�s)
3-5-2006
CFI voert in mei en juni 2006 bij de ROC�s en vakinstellingen de telling uit, welke is aangekondigd in �Opgave van ingeschreven deelnemers in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en deeltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) die op 1 augustus 2004 dan wel o...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: