Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 15 van 15 ]April 2006

Addendum op het controleprotocol scholen en organisaties in de sector voortgezet onderwijs 2005
6-4-2006
Het OCW controleprotocol met daarin aanwijzingen voor de accountant, verschijnt jaarlijks aan het begin van het betreffende controlejaar. Voor noodzakelijke aanpassingen als gevolg van beleidsmaatregelen die na de publicatiedatum bekend worden, is het noo...

Regeling bekostiging personeel po 2006 -2007
5-4-2006
Vanaf 1 augustus start het primair onderwijs met lumpsumbekostiging voor personeel. In deze regeling worden de bedragen per leerling vastgesteld waarmee de omvang van het lumpsumbudget per school kan worden berekend. Met het oog op de invoering van lumpsu...

Verhoging subsidieplafond regeling versterking cultuureducatie in het po en het (voortgezet) speciaal onderwijs 2005 - 2007
5-4-2006
Op 26 januari 2005 is de Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs 2005 - 2007 gepubliceerd. Via deze regeling kan door scholen een bedrag ter waarde van �10,90 per leerling worden aangevraagd vo...

Verrekening Ziektewet (ZW) - en de Wet arbeid en zorg (WAZ) gelden via Internetapplicatie
4-4-2006
Vanaf 17 maart 2003 moeten de besturen, die gebruik maken van het CASO-systeem, de uitkeringen vanuit de Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg (WAZ) via een internetapplicatie opgeven. Hierdoor kunnen de gelden, die door het bevoegd gezag zijn ontvangen...

Wijziging regionale arrangementen in verband met omzetting nevenvestiging zorg in reguliere nevenvestiging 2005 - 2006
3-4-2006
Met deze regeling wordt de beleidsregeling, houdende criteria regionale arrangementen voor de schooljaren 2005 - 2006 en 2006 - 2007, verlenging van het Toetsingskader Plan van Scholen 2005 - 2007 voor de periode 2007 - 2009, alsmede houdende criteria en ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: