Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 8 van 8 ]


Juli 2005

Vaststelling bedragen specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 2005 - 2006
28-7-2005
Zoals in het het 'Besluit berekening van de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en de criteria voor toekenning van een dergelijke specifieke uitkering' (van 5 februari 2002) is opgenomen, wordt de specifieke u...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
27-7-2005
In deze vragenrubriek wordt antwoord gegeven op vragen die betrekking hebben op de nieuwe structuur voor de beloning van de schoolleiding zoals die met ingang van 1 maart 2001 is overeengekomen in het georganiseerd overleg.

Verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een buitenlandse opleiding
20-7-2005
Deze publicatie bevat informatie over de indiening en beoordeling van verzoeken tot het voeren van Nederlandse titulatuur op grond van een in het buitenland afgeronde opleiding zoals bedoeld in artikel 7.23, derde lid van de Wet op het hoger onderwijs en ...

Vaststelling inwerkingtreding van de 'Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering (lgf)'
13-7-2005
De datum van inwerkingtreding van de Regeling indicatiecriteria en aanmeldingsformulier leerlinggebonden financiering ligt, zoals vermeld in artikel 21 van die regeling, op minimaal vier weken na publicatie in het Gele Katern. De regeling indicatiecriteri...

Regeling lijst van te gebruiken instrumenten bij de indicatiestelling voor LWOO en PrO voor de instroom jaar 2006 - 2007
13-7-2005
Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (2002, Stb. 288) in verband met de invoering van het regionale zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) en praktijkonderwijs (PrO) in werking g...

Wijziging van de 'Regeling impuls beroepskolom 2002 - 2005 voor vbo, mbo en lbo'
8-7-2005
Met deze regeling wordt de hoogte vastgesteld van de impulsbedragen. Deze vaststelling geldt voor het jaar 2005 en is een wijziging van de de Regeling impuls beroepsonderwijs 2002 - 2005 voor vbo, mbo en landelijke organen voor het beroepsonderwijs, die ...

Regeling facilitering versterking bestuur en management in het primair onderwijs 2005 - 2006
8-7-2005
In het schooljaar 2004 - 2005 zijn voor de eerste maal middelen beschikbaar gesteld voor de versterking van bestuur en management in het primair onderwijs (Regeling facilitering versterking bestuur en management, PO/KB-2004/13351, Gele Katern 8a, 28 april...

Regeling examencondities centraal schriftelijk en praktisch examen in de kaderberoepsgerichte leerweg (cspe KB) 2006
4-7-2005
Het centraal schriftelijk en praktisch examen (cspe) is een centraal examen waarin de theorie en de praktijk ge´┐Żntegreerd getoetst wordt. De minister van onderwijs heeft besloten dat het cspe in 2007 de enige examenvorm is van het centraal examen in het b...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: