Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]Maart 2005

Subsidieregeling 'Week van het Leren'
31-3-2005
Deze regeling is een vervolg op de Subsidieregeling 'Week van het leren 2004' (Gele katern van 26 mei 2004, nr. 9). De Week van het leren wordt in 2005 voor de zesde keer gehouden. De Week van het leren levert een belangrijke bijdrage aan de bewustwordin...

Wijziging examenreglement staatsexamens Nederlands als tweede taal
29-3-2005
In deze voorlichtingspublicatie maakt de staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal bekend, dat het examenreglement van het staatsexamen Nederlands als tweede taal is gewijzigd. Het gewijzigde reglement treedt in werking met ingang van het examen op...

Subsidieregeling LAKS, JOB en de Stichting COMBO
24-3-2005
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is in 1984 opgericht. Het is een organisatie voor en door leerlingen in het voortgezet onderwijs. De Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB) is in 1998 opgericht. Het is een organisatie voor en door deelne...

Regeling bekostiging nascholing voortgezet onderwijs 2005 - 2006
24-3-2005
Met deze regeling wordt de bekostiging van de nascholing van het onderwijspersoneel van de scholen voor voortgezet onderwijs voor het schooljaar 2005 - 2006 vastgesteld. De regeling komt inhoudelijk overeen met de Regeling bekostiging nascholing 2004 - 20...

Regeling vaststelling cursusgeldtarieven voor het cursusjaar 2005 - 2006
18-3-2005
In deze regeling worden de cursusgeldtarieven voor het schooljaar 2005 - 2006 vastgesteld. De vaststelling van de tarieven wordt jaarlijks gedaan aan de hand van de consumentenprijsindex zoals dat in artikel 15, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Les-...

Centrale examens in 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (maartmededeling)
17-3-2005
In deze publicatie wordt informatie gegeven over de organisatie van de centrale examens vwo, havo, vmbo, mavo en vbo in 2005. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO 04-0960, van 14 september 2004 in het Gele katern nr. 15 van 29 september ...

Regeling toekenning extra achterstandenmiddelen aan basisscholen voor schooljaar 2005 - 2006
15-3-2005
In het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet Balkenende II is een herijking van het onderwijsachterstandenbeleid aangekondigd met als doel het onderwijsachterstandenbeleid effectiever en effici´┐Żnter te maken. Deze herijking zou gepaard gaan met een jaarlijks...

Regeling aanpassing bedragen landelijke gemiddelde personeelslast (gpl) scholljaar 2004 - 2005 en 2005 - 2006
14-3-2005
Deze regeling betreft een aanpassing van de ministeri´┐Żle regeling van 24 november 2004, kenmerk VO/F-2004/45853, gepubliceerd in het Gele katern nr. 20 van 8 december 2004. De aanpassing per 1 januari 2005 is het gevolg van een verhoging van de werkgevers...

Bezemregeling vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs
11-3-2005
In het kader van de vereenvoudiging bekostiging in het voortgezet onderwijs zullen op grond van de Wet van 6 juli 2004 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met onder meer vereenvoudiging van de bekostigingsbepalingen (Stb. 2005,...

Regeling controleprotocol scholen/organisaties sector voortgezet onderwijs (vo) 2004
11-3-2005
In deze regeling wordt de leidraad vastgesteld voor de controle door de accountant voor het jaar 2004. Alle bekostigde scholen en organisaties voor het voortgezet onderwijs ontvangen twee exemplaren van het controleprotocol.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: