Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 15 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 15 van 15 ]November 2005

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding voor het jaar 2006, groeipercentage voor het jaar 2004 en tweede herziening van het bedrag voor schoolbegeleiding in 2005
4-11-2005
Jaarlijks wordt een bedrag per leerling voor schoolbegeleiding vastgesteld voor het daaropvolgende kalenderjaar. Het product van dit bedrag en het eerder vastgestelde aantal leerlingen in een gemeente op 1 oktober 1996 is de specifieke uitkering aan een g...

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel
3-11-2005
Naar aanleiding van de invoering van de Wet kinderopvang is de uitvoering van de kinderopvangregeling voor het onderwijspersoneel aanbesteed. Dit heeft de volgende wijzigingen in de uitvoering tot gevolg:de uitvoering vindt vanaf 1 januari 2006 plaats doo...

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2006 (Gerectificeerd)
2-11-2005
Op grond van artikel 2.3.2, eerste lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, heeft de minister in oktober 2005 bekendgemaakt welke rijksbijdrage ten behoeve van educatie voor de gemeenten voor 2006 wordt verstrekt. Nu is gebleken dat in de bovengenoem...

Wijziging van de 'Regeling doorontwikkeling vmbo 2004 - 2006'
2-11-2005
Op basis van de inbreng van vele scholen is de notitie � VMBO- het betere werk� tot stand gekomen.Deze notitie beschrijft enkele thema�s waaraan prioriteit moet worden gegeven.Het meer praktijkgericht maken van programma�s kost tijd. Ook de afstemming me...

Wijziging Regeling pilots schakelklassen in verband met deelname van de gemeente Meppel aan de pilots schakelklassen
1-11-2005
Dit schooljaar zijn de pilots schakelklassen gestart op basis van de Regeling pilots schakelklassen (Gele Katern, 24 november 2004, nr. 18/19 ). In die regeling staan in de bijlage de gemeenten genoemd die deelnemen aan de pilots. Naar aanleiding van een ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: