Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 17 van 17 ]September 2004

Verlenging regeling specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid
16-9-2004
Deze regeling voorziet erin dat de 35 gemeenten die in 2002, 2003 en 2004 een specifieke uitkering hebben ontvangen voor stimulering van de zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd, deze uitkering ook nog in 2005 kunnen besteden. Achtergrond...

Aanwijzing exameneenheden centrale examens vmbo-groen 2006 en 2007 en cspe
15-9-2004
In paragraaf 2.3 (Vakspecifieke examenbeschrijving) van de examenprogramma's voor het vmbo, wordt per beroepsgericht programma aangegeven hoe de exameneenheden worden verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen. Vanaf het examenjaar 2005 bestaat...

Mededelingen over de eindexamens 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo (september mededeling)
14-9-2004
In deze voorlichtingspublicatie wordt de jaarlijkse bekendmaking gedaan over de inhoud en organisatie van de eindexamens in 2005 voor vwo, havo, vmbo en vavo.

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2005 - 2006
10-9-2004
Het lesgeld wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast aan de hand van het indexcijfer van de consumentenprijs, zo bepaalt artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet. Het lesgeld voor het cursusjaar 2005 - 2006 is aan de hand van de in artikel 5, ...

Regeling toekenningen leraren in opleiding (lio) en stagiairs 2004 - 2005
9-9-2004
Met deze regeling kunnen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs in het schooljaar 2004 - 2005 in aanmerking komen voor een subsidie dan wel aanvullende vergoeding voor de begeleiding van studenten van lerareno...

Subsidieregeling innovatiearrangement 2004
3-9-2004
E�n van de belangrijkste taken van een onderwijsinstelling is, vernieuwend bezig zijn. Het is de primaire verantwoordelijkheid van de instellingen dergelijke innovaties te realiseren om veroudering van het onderwijs te voorkomen. Hiervoor ontvangen instel...

Regeling subsidi�ring proeftuinen herontwerp beroepsonderwijs studiejaar 2004 - 2005
2-9-2004
Beroepsonderwijs moet goed afgestemd zijn op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. De kwalificatiestructuur van het beroepsonderwijs is een centraal instrument voor het waarborgen van de inhoudelijke aansluiting van het beroepsonderwi...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: