Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 16 ]Juli 2004

Regeling cultuur en school voor de bve-sector 2004 - 2005
20-7-2004
De Regeling cultuur en school voor de bve-sector 2004 - 2005 is een vervolg op de 'Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003 - 2004' van 10september 2003, kenmerk BVE/BDenI/2003/33737, zoals gepubliceerd in Uitleg, Gele Katern, nummer 19, van 10s...

Bekostiging personeels- en arbeidsmarktbeleid en opslagpercentages PF en VF po en scholen voor pro
17-7-2004
Met deze regeling worden de bedragen voor de bekostiging voor personeels- en arbeidsmarktbeleid (schoolbudget) en de opslagpercentages voor het Vervangingsfonds en Participatiefonds bekendgemaakt, zoals die voor het primair onderwijs en scholen voor prakt...

Elementcodetabel schooljaar 2004 - 2005 voor de llt-vo per 1 oktober 2004
15-7-2004
In deze publicatie wordt, in de vorm van een tabel, een overzicht gegeven van de geldende elementcode voor scholen voor voortgezet onderwijs (vo). De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de telling van de leerlingen in het voortgezet onderwijs ...

Leerlingentelling scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging voortgezet onderwijs (vo) per 1 oktober 2004
15-7-2004
Deze voorlichtingspublicatie geeft nadere informatie over de leerlingentelling voor de scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging per 1 oktober 2004. Artikel 15d van het Bekostigingsbesluit voorgezet onderwijs bepaalt dat de scholen voor pra...

Ontwerp Plan van Scholen 2005 - 2006 - 2007
15-7-2004
In deze voorlichtingspublicatie is het Ontwerp Plan van Scholen voor de jaren 2005, 2006 en 2007 opgenomen. Het Ontwerp Plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs 2004 - 2006
14-7-2004
De Stimuleringsregeling beginnende directeuren in het primair onderwijs is bedoeld om de aanstelling of benoeming van beginnende directeuren in het primair onderwijs te stimuleren en om de voortijdige uitstroom van de beginnende directeuren te beperken. U...

Verlenging Regeling meerkosten ivm herplaatsing personeel van ziekenhuisscholen
13-7-2004
Deze regeling geeft aan dat schoolbegeleidingsdiensten en educatieve voorzieningen verbonden aan academische ziekenhuizen ook voor het tijdvak van 1 augustus 2004 tot 1 augustus 2005 een beroep kunnen doen op tegemoetkoming in de meerkosten in verband met...

Regeling bekostiging ondersteuning onderwijs aan zieke leerlingen tot 1-8- 2005
13-7-2004
Deze regeling geeft aan dat de verstrekking van een specifieke uitkering aan de gemeenten bestemd voor de bekostiging van de ondersteuning van het onderwijs aan zieke leerlingen door de schoolbegeleidingsdiensten wordt verlengd tot 1 augustus 2005. Ter ve...

Regeling lijst te gebruiken instrumenten indicatiestelling voor lwoo en pro instroom
13-7-2004
Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (2002, Stb. 288) in verband met de invoering van het regionale zorgbudget en de indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in werking g...

Verlenging en wijziging beleidsregel criteria en procedures verplaatseing, omzetting etc
13-7-2004
In het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 17 december 2003 is gesproken over het rapport 'Plannen of polderen', de verkenning voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs (v.o.). In de verkenning zijn mogelijkheden benoemd om tot verheldering en ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: