Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 21 ]September 2003

Plan van Scholen 2004 - 2006
30-9-2003
In de publicatie de vaststelling van het Plan van Scholen voor de jaren 2004 tot en met 2006. Het plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Verlengde subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2003
26-9-2003
In verband met de onderuitputting van de 'Subsidieregeling scholing overblijfmedewerkers 2003, worden schoolbesturen met de regeling in dit katern nogmaals in de gelegenheid gesteld overblijfmedewerkers een cursus te laten volgen die gericht is op de kwal...

Wijziging uitvoeringsregeling WEB i.v.m. voa
25-9-2003
In het rapport Ruimte voor Rekenschap is aangekondigd dat deelnemers in gecombineerde trajecten deeltijd beroepsonderwijs/educatie niet langer voor de voa-toeslag in aanmerking mogen komen (par. 8.3.1). Deze aankondiging is in de onderhavige regeling (twe...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair Onderwijs
24-9-2003
Titel 3 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC (voorheen hoofdstuk I-C van het RPBO) komt met ingang van 1 augustus 2004 te vervallen. Per 1 augustus 2003 zijn de vakantie- en verlofaanspraken in de decentrale CAO voor het primair onderwijs 2002 - 2004 opge...

Vaststelling bedragen en pve's (v)so en pro met declaratiebekostiging 2004
24-9-2003
In de regeling worden de bedragen en de programma's van eisen vastgesteld voor scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so en scholen voor praktijkonderwijs (pro) met declaratiebekostiging. Ten opzichte van de programma's van eisen voor het jaar ...

Vaststelling programma's van eisen basisonderwijs voor het jaar 2004
24-9-2003
In de regeling worden de bedragen van de programma's van eisen vastgesteld voor basisscholen en speciale scholen voor basisonderwijs. Ten opzichte van de programma's van eisen voor het jaar 2003 zijn met ingang van het jaar 2004 de programma's van eisen a...

Bekendmaking rijksbijdrage educatie 2004
23-9-2003
In deze voorlichtingspublicatie zijn de rijksbijdrage opgenomen die aan de gemeenten worden verstrekt voor de educatie. Deze bedragen gelden voor het jaar 2004. De berekeningswijze van deze rijksbijdrage, inclusief de overgangsregeling, is opgenomen in he...

Mededelingen over de eindexamens 2004 (septembermededeling)
22-9-2003
In deze voorlichtingspublicatie wordt de jaarlijkse bekendmaking gedaan over de inhoud en organisatie van de eindexamens in 2004 voor vwo, havo, vmbo en vavo.

Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs
19-9-2003
In deze regeling wordt aangegeven hoe de minister omgaat met aanvragen van universiteiten en hogescholen voor het verzorgen van nieuwe opleidingen. Deze beleidsregel verandert, samen met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs, de totstandk...

Regeling tot wijziging van de uitvoeringsregeling WEB
18-9-2003
Jaarlijks wordt, in overleg met de Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (=Landelijke Organen), vastgesteld welke gegevens gebruikt worden voor de bekostiging van het volgend kalenderjaar. Dit is nodig zolang nog niet beschikt kan worden over de geg...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: