Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 14 ]Maart 2003

Rvc's en zorgbudget voortgezet onderwijs 2003 - 2004
26-3-2003
Op 1 augustus 2002 is een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs ( Stb. 2002, 288) in verband met de invoering van het regionale zorgbudget en de indicatiestelling voor leerweg-ondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro) in werking...

Regeling vaststelling vergoeding nascholing voortgezet onderwijs 2003 - 2004
26-3-2003
In deze regeling wordt de vergoeding vastgesteld voor de nascholing van het onderwijspersoneel van scholen voor voortgezet onderwijs. Behalve een wijziging van het bedrag per formatieplaats is de regeling, ten opzichte van de vorige regelingen voor 2001...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair onderwijs
26-3-2003
In de rubriek de vraag of het mogelijk is, om na afloop van de spaarperiode het gespaarde verlof te laten uitbetalen? Zie ook de 'Regeling spaarverlof primair onderwijs' gepubliceerd in Uitleg Gele katern, nummer 14 van 24 mei 2000.

Sociaal plan voor leraren onderwijs in allochtone levende talen (oalt-leraren),
20-3-2003
Sinds 1 augustus 2002 zijn de kwalificatievereisten voor leraren onderwijs in allochtone levende talen (oalt-leraren) die taalondersteuning geven aangescherpt. Zij moeten vanaf het schooljaar 2002 - 2003 de Nederlandse taal voldoende beheersen om taalonde...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair onderwijs
19-3-2003
In de rubriek wordt de vraag gesteld of de onderbouwformatie geheel ingezet moet worden voor de eerste vier leerjaren. In artikel 8, eerste lid van het Formatiebesluit WPO wordt voor leerlingen van vier tot en met zeven jaar een hogere vergoeding toegeken...

Regeling aanvullende formatie lgf voor het schooljaar 2003 - 2004,
17-3-2003
Met deze regeling wordt extra formatie geregeld voor klassenassisten, schoolverpleegkundigen en preventieve ambulante begeleiding voor (v)so- scholen. Deze toekenningen maken deel uit van het formatieve kader voor lgf, waarover indertijd met het scholenve...

Vragenrubriek informatiecentrum Voortgezet onderwijs
12-3-2003
In de rubriek de vraag hoe en op welke wijze, voor dit lopende schooljaar, extra faciliteiten kunnen worden aangevraagd voor gehandicapte leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Aanpassing landelijke gpl-bedragen, schooljaar 2002 - 2003 en 2003 - 2004
9-3-2003
Met deze regeling wijzigen de landelijke gpl-bedragen per 1 januari 2003 en per 1 augustus 2003. De aanpassingen zijn onder meer het gevolg van een verlaging van de eindjaarsuitkering over 2003, premiewijzigingen en toevoeging van de incidentele looncompo...

Inwerkingtreding regeling exploitatiekosten voor vo-scholen 2003 - 2004
9-3-2003
Gelijktijdig met de bekendmaking van deze regeling, in Uitleg Gele katern nummer 2/3 van 5 februari 2003, is deze regeling bij de Tweede Kamer voorgehangen. Deze zogenoemde voorhangprocedure heeft niet geleid tot enige wijziging van de regeling. Dit bet...

Regeling indicatiecriteria leerling gebonden financiering (LGF)
7-3-2003
In deze regeling worden de criteria vastgelegd voor de indicatiestelling in het kader van de leerlinggebonden financiering.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: