Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 13 ]November 2003

Aanvullende bekostiging versterking praktijkvakken in het praktijkonderw 2003/2004
29-11-2003
Scholen voor praktijkonderwijs bereiden leerlingen voor op de regionale arbeidsmarkt. In de school begint de voorbereiding al bij de praktijkvakken waarin onder meer vaardigheden worden aangeleerd die voor leerlingen noodzakelijk zijn, om zich met succes ...

Regeling toekenningen leraren in opleiding (lio's) en stagiairs 2003 - 2004
28-11-2003
Met deze regeling kunnen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs in aanmerking komen voor een subsidie of een aanvullende vergoeding voor de begeleiding van studenten van lerarenopleidingen die in de laatste fa...

Inwerkingtreding LGF-wet in het voortgezet onderwijs
28-11-2003
In deze voorlichtingspublicatie wordt informatie gegeven over hoe en op welke wijze scholen in aanmerking kunnen komen voor de leerlinggebonden financiering. De wet Leerling Gebonden Financiering is per 1 augustus 2003 inwerking getreden. Voor het voortge...

Subsidieregeling internetvoorziening onrendabele gebieden
27-11-2003
Met de regeling in dit katern kunnen scholen die geen gebruik maken van internet via ADSL en/of kabel in aanmerking komen voor een extra subsidie. Op dit moment is nog niet in heel Nederland internet beschikbaar via ADSL en/of kabel. Dit betekent dat circ...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair onderwijs
26-11-2003
In de rubriek wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer basisscholen, die een ge�ndiceerde zmlk-leerling opnemen, een aanvraag 'aanvullende formatie zmlk-leerlingen' moet indienen.

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)
25-11-2003
In deze voorlichtingspublicatie wordt een overzicht gegeven van de examen- en aanmeldingsdata voor het staatsexamen Nederlands (Programma I en II) als tweede taal in oktober 2004 en in het jaar 2005. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de vast...

Groeitelling op 16 januari 2004 voor (voortgezet) speciaal onderwijs
25-11-2003
In de publicatie wordt informatie gegeven over de groeitelling voor scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs op 16 januari 2004. Als er sprake is van voldoende groei ten opzichte van de telling van 1 oktober 2003, leidt de groeitelling waarschijnlijk ...

Subsidieplafond in het kader van de subsidieregeling beurzenprogramma Delta
25-11-2003
In de regeling wordt voor de Subsidieregeling beurzenprogramma Delta het subsidieplafond vastgesteld op �3.461.000,- . Deze vaststelling geldt voor het kalenderjaar 2004. Met de regeling beurzenprogramma DELTA wordt beoogd de buitenlandse deelname aan het...

Regeling bedrag per leerling schoolbegeleiding 2003/2004 en groei% 2002
21-11-2003
In deze regeling wordt voor het jaar 2003 en 2004 het bedrag per leerling voor schoolbegeleiding vastgesteld. Het bedrag bedraagt voor het jaar 2003 en 2004 �36,- per leerling. Daarnaast wordt in de regeling het percentage voor leerlingengroei vastgesteld...

Regeling avr 2003 en het controleprotocol primair onderwijs (po) 2003
21-11-2003
In de regeling wordt de handleiding vastgesteld voor de 'Aanvraag vaststelling rijksvergoeding (avr) 2003' met de daarbij behorende formulieren. Daarnaast wordt een controleprotocol voor de controle door de instellingsaccountants vastgesteld. De regeling ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: