Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 7 van 7 ]


Januari 2003

Regeling vaststelling telformulier aanpassing vergoeding MI basisscholen tgv groei
25-1-2003
In deze regeling wordt het telformulier vastgesteld, dat gebruik wordt om het toegenomen aantal leerlingen per 1 maart op basisscholen te melden. Deze melding is noodzakelijk voor het aanpassen van de vergoeding materi´┐Żle instandhouding. Het formulier i...

Aanpassing vergoeding MI basisscholen als gevolg van groei
23-1-2003
In deze publicatie wordt informatie gegeven over het gebruik van het telformulier en de procedure van de leerlingtelling op 1 maart 2003. Deze telling, bedoeld voor basisscholen waarbij op 1 maart 2003 aanzienlijk meer leerlingen daadwerkelijk naar schoo...

Aanmelding staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2)
17-1-2003
In deze publicatie worden de examendata en de uiterste aanmeldingsdata voor het staatsexamen Nederlands als tweede taal (NT2) bekendgemaakt. Het staatsexamen NT2 bestaat uit Programma I en Programma II. Elk programma bestaat uit vier onderdelen: lezen, lu...

Regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel
14-1-2003
De regelingen kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn samengevoegd en geactualiseerd. Met deze publicatie wordt de regeling kinderopvang en buitenschoolse opvang voor onderwijspersoneel ook van toepassing op het personeel van agrarische onderwijs-inste...

Regeling vergoeding exploitatiekosten voor scholen voor vo, schooljaar 2003 - 2004
13-1-2003
Op basis van deze regeling ontvangen scholen in het voortgezet onderwijs de exploitatiekostenvergoeding voor het schooljaar 2003 - 2004. In artikel 4, lid zes, is een overzicht opgenomen van de vergoedingsbedragen per leerling en per schoolsoort, in euro'...

Regeling controleprotocol scholen/organisaties sector vo 2002
9-1-2003
In de regeling wordt, voor de controle door de accountant, het controleprotocol 2002 vastgesteld. Alle bekostigde scholen en organisaties voor het voortgezet onderwijs ontvangen binnenkort twee exemplaren van het protocol.

Voorlopig CROHO 2003 - 2004
8-1-2003
De Informatie Beheer Groep is belast met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) en met het verstrekken van informatie uit het register. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onder...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: