Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 19 van 19 ]Mei 2002

Startproject duobanen in directiefuncties in het primair onderwijs
15-5-2002
In deze regeling wordt aangegeven hoe, en op welke voorwaarden, scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs in aanmerking kunnen komen voor deelname aan het project 'duobanen in managementfuncties in het primair...

Regeling verbreding onderwijskansenbeleid
14-5-2002
Op 9 juni 2000 is de nota 'Aan de slag met onderwijskansen' aan de Tweede Kamer aangeboden. Met deze nota is de basis gelegd voor het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs en/of de prestaties van de leerlingen die achterblijven. De regeling in dit...

Overgangsregeling ICT scholen praktijkonderwijs met declaratiebekostiging 2002
13-5-2002
Doel van deze regeling is, de ict-bekostiging aan scholen voor praktijkonderwijs met declaratiebekostiging te overbruggen voor de periode 1 augustus 2002 tot en met 31 december 2002. Vanaf 1 januari 2003 zal de ict-bekostiging voor scholen voor praktijkon...

Wijziging en inwerkingtreding pve's bao 2002 en (v)so en svo 2002 - 2006
12-5-2002
In het Gele katern nummer 25 van 7 november 2001 zijn de regelingen gepubliceerd met de nieuwe programma's van eisen voor het basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs voor de jaren 2002 tot en met 2006. Overleg m...

Vaknamen en vakcodes voor vmbo leerwegen
8-5-2002
Ter voorbereiding en nafloop van de examens voortgezet onderwijs wisselen scholen gegevens uit met instanties zoals IB-Groep, inspectie, Cito-Groep, Cfi etc. Die uitwisseling kan vergemakkelijkt worden door een uniforme codering en benaming te gebruiken v...

Voorwaarden tijdelijke bevoegdheid onderwijs in oalt en taalondersteuning
7-5-2002
In deze regeling worden opnieuw de voorwaarden vastgelegd voor het verlenen van de tijdelijke bevoegdheid tot het geven van onderwijs in allochtone levende talen. De vorige regeling, die gepubliceerd staat in Uitleg Gele katern 1998, nummer 12c, onder het...

Regeling cultuurvouchers voortgezet onderwijs 2002
7-5-2002
Sinds het schooljaar 1999 - 2000 wordt aan scholen voor voortgezet onderwijs cultuurvouchers verstrekt. Dit gebeurt op basis van een overeenkomst tussen OCenW en de Stichting CJP. Deze overeenkomst loopt af op 30 september 2002. Op 16 mei wordt de overeen...

Regeling deeltalen 2002
7-5-2002
Door deze regeling krijgen scholen de mogelijkheid zelf een keuze te maken uit de te onderwijzen en in het (school)examen te toetsen vaardigheden in de deeltalen vwo/havo

Schoolexamen culturele en kunstzinnige vorming -2 (ckv-2) vwo en havo in 2003
2-5-2002
In deze regeling onder meer de vaststelling van de afnametijdstippen en zittingsduur van het schoolexamen ckv-2. Verder wordt in de regeling gesproken over de normering, beschikbaarstelling van de opgaven en de gebruik toetsen.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: