Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 19 ]Mei 2002

Thema's centraal examen klassieke taal en letterkunde 2004
31-5-2002
In de publicatie de jaarlijkse vaststelling van de thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde voor het jaar 2004.

Specifieke uitkering voor gemeenten voor de stimulering van de zwemvaardigheid
30-5-2002
Met deze regeling kunnen 36 pilotgemeenten (zie bijlage van de regeling), onder bepaalde voorwaarden, een ��nmalige specifieke uitkering krijgen voor de stimulering van de zwemvaardigheid van kinderen in de basisschoolleeftijd.

Aanvullende formatie klassenassistenten, schooljaar 2002 - 2003
27-5-2002
Om de verzwaring en verdichting van de problematiek in het (voortgezet) speciaal onderwijs op te vangen en de werkdruk van de docenten te verlagen, wordt extra formatie toegekend voor klassenassistenten aan de onderwijssoorten zeer moeilijk opvoedbare kin...

Aanvullende formatie schoolverpleegkundige, schooljaar 2002 - 2003
27-5-2002
Met deze regeling kunnen scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs aan langdurig zieke kinderen met een lichamlijke handicap, dan wel meervoudig gehandicapte leerlingen met een lichamelijke handicap, extra formatie krijgen voor het inzetten van een s...

Aanvullende formatie klassenassisten zmlk, voor het schooljaar 2002 - 2003
27-5-2002
In de regeling de toekenning van extra formatie voor klassenassistenten aan scholen voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk). Hierdoor kan de verzwaring en verdichting van de problematiek in het (voortgezet) speciaal onderwijs worden opgevangen en de we...

Regeling ontwikkelproject opleiden in de school in het po, 2002 - 2004
25-5-2002
Met deze regeling wordt aangegeven hoe en op welke voorwaarden bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair onderwijs, speciaal onderwijs of (voortgezet) speciaal onderwijs in aanmerking kunnen komen voor deelname aan het project 'Opleiden in de schoo...

Regeling Cultuur en School voor de Bve-sector 2002 - 2003
23-5-2002
Doel van de regeling is om door middel van culturele projecten, waarin cultuur- en onderwijsinstellingen duurzaam participeren, te bevorderen. Hierdoor kan de aandacht voor cultuur in de beroepsopleidingen worden vergroot en wordt de aanraking van de deel...

Hardheidsclausule uitgelote studenten
23-5-2002
In deze regeling worden de vereisten bekendgemaakt voor behandeling van de aanvragen hardheidsclausule uitgelote studenten. Daarnaast de bekendmaking van het, door de IB-Groep, gevoerd beleid hierover.

Thema beeldende vakken vwo centraal examen 2002 en 2004
22-5-2002
In de regeling de bekendmaking van de thema's voor de beeldende vakken voor het vwo in het schooljaar 2003 en 2004.

Verlenging subsidieregeling bgz voor het po en het svo
17-5-2002
Deze regeling betreft een een wijziging van de 'Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primiar onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs 2002'. Met deze wijziging wordt de oorspronkelijke OCenW-Regeling PO/F-2001/46786 van 15 decembe...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: