Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]Maart 2002

Convenant sponsoring in het primair - en voortgezet onderwijs
15-3-2002
Op 24 januari 2002 heeft staatssecretaris Adelmund met 16 organisaties een nieuw convenant ondertekend over sponsoring in het primair - en voortgezet onderwijs. Het convenant is ondertekend door de besturenorganisaties, ouderorganisaties, het LAKS, de VVO...

Verlenging beleidsregel internationale aspecten WSF Aruba en Nederlandse Antillen
14-3-2002
Deze beleidsregel geeft voor bepaalde opleidingen op de Nederlandse Antillen recht op studiefinanciering. In afwachting van de invoering van een beurzenfonds, wordt de werkingsduur van deze beleidsregel met een jaar verlangd.

Bekendmaking Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO 2002 - 2003)
12-3-2002
In de publicatie de bekendmaking dat het CREBO voor het studiejaar 2002 - 2003 ter inzage ligt in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En voorzover het betreft beroepsonderwijs op het gebied van de landbouw en natuur...

Aanvullende bekostiging bestuurlijke krachtenbundeling voortgezet onderwijs (vo)
9-3-2002
Met deze regeling kunnen bevoegde gezagsorganen in het voortgezet onderwijs (vo) deelnemen aan samenwerkingsverbanden waaraan, onder voorwaarden, een stimuleringsbijdrage wordt toegekend. Deze samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen hebben tot doel t...

Centrale examens in 2002 voor vwo, havo, mavo, vbo en vavo (maartmededeling)
8-3-2002
In de publicatie wordt informatie gegeven over de centrale examens vwo, havo, mavo en vbo in 2002. Voor deze examens is ook van belang de publicatie CEVO-01-963 in Uitleg Gele katern nummer 21 van 7 september 2001. Voor de landelijke examens vbo zijn de e...

Regeling specifieke uitkering asielzoekers po, vo 2002 - 2003
6-3-2002
Deze regeling is een overgangsregeling en is een vervolg op de 'Regeling tegemoetkoming voor gemeenten bij exceptionele toename van het aantal schoolgaande asielzoekers in het basis- en voortgzet onderwijs 2001 - 2002' (zie Uitleg Gele katern 2001, 18). ...

Aanwijzing domein centraal examen aardrijkskunde vwo en havo 2002 t/m 2008
6-3-2002
In deze regeling worden de domeinen vastgesteld voor het centraal examen aardrijkskunde vwo en havo in de examenjaren 2002 tot en met 2008. Het domein ' Regionale beeldvorming' wordt daarbij niet langer centraal getoetst.

Wijziging van de uitvoeringsvoorschriften suppletieregeling
4-3-2002
In deze regeling wordt de Regeling betreffende uitvoeringsvoorschriften krachtens de artikelen 33 en 35 van het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA) op een aantal onderdelen technisch gewijzigd. De wijzigingen zij...

Verzamelregeling BWOO 2002
4-3-2002
In dit besluit worden enkele uitvoeringsregelingen op grond van het BWOO op een aantal onderdelen technisch gewijzigd. De wijzigingen zijn in de eerste plaats het gevolg van de vaststelling van een structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) a...

Wijziging uitvoeringsregelingen BBWO in het po, vo, educatie en beroepsonderwijs
4-3-2002
In dit besluit wordt een aantal ministeri´┐Żle uitvoeringsregelingen, die op basis van het BBWO zijn getroffen, op enkele onderdelen technisch gewijzigd. De wijzigingen zijn het gevolg van de vaststelling van een structuur uitvoeringsorganisatie werk en ink...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: