Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 22 ]December 2002

Regeling verzilvering formatierekeneenheden 2003 - 2004
20-12-2002
De regeling geeft de geldswaarde voor verzilvering in het algemeen en een aparte geldwaarde voor verzilvering van spaarverlof en /of voor meerwerk verricht voor een onbelaste verstrekking of vergoeding. De regeling is jaarlijks verplicht op grond van wa...

Toezichtkader primair onderwijs
20-12-2002
In deze beleidsregel wordt het toezichtkader vastgesteld voor het primair onderwijs. Het kader vormt in de eerste plaats een instructie voor de inspecteurs die belast zijn met het onderwijstoezicht. Daarnaast geeft het toezichtkader scholen inzicht in de ...

Toezichtkader (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra
20-12-2002
In deze beleidsregel wordt het toezichtkader vastgesteld voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en expertisecentra. Het kader vormt in de eerste plaats een instructie voor de inspecteurs die belast zijn met het onderwijstoezicht. Daarnaast geeft het toe...

Toezichtkader voortgezet onderwijs
19-12-2002
In deze beleidsregel wordt het toezichtkader vastgesteld voor het voortgezet onderwijs. Het kader vormt in de eerste plaats een instructie voor de inspecteurs die belast zijn met het onderwijstoezicht. Daarnaast geeft het toezichtkader scholen inzicht in ...

Toezichtkader beroepsonderwijs en volwassenen-educatie
19-12-2002
In deze beleidsregel wordt het toezichtkader vastgesteld voor het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Het kader vormt in de eerste plaats een instructie voor de inspecteurs die belast zijn met het onderwijstoezicht. Daarnaast geeft het toezichtkader,...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
18-12-2002
In de rubriek de vraag of bij de vaststelling verzekeringsloonsgrens ZFW rekening moet worden gehouden met de 13e maand.

Vaststelling vergoedingsbedragen voor GO- en vakbondsfaciliteiten schooljaar 2002-2003
18-12-2002
In deze regeling worden de bedragen vastgesteld, waarmee de centrales en de vakorganisaties aan de instellingen de vervanging vergoeden van personeel dat op grond van de Regeling GO - en Vakbondsfaciliteiten 1998 buitengewoon verlof is verleend voor het ...

Vragenrubriek Informatiecentrum Primair Onderwijs
11-12-2002
In de rubriek wordt nader ingegaan op de vraag of het juist is, dat directieleden niet meer in het bezit hoeven te zijn van een onderwijsbevoegdheid.

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording en controleprotocol educatie 2002
9-12-2002
Met deze regeling worden twee modellen vastgesteld (zie bijlage 1 en 3 van de regeling). Het eene model is voor de financi�le verantwoording van de rijksbijdrage educatie en het andere is voor de verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de ...

Regeling vaststelling model financi�le verantwoording en controleprocotol inburgering nieuwkomers 2002
9-12-2002
Met deze regeling wordt een model vastgesteld voor de financi�le verantwoording. Tevens wordt vastgesteld een controleprotocol en een model voor de verklaring van de accountant over de getrouwheid van de financi�le verantwoording en de juistheid van de ge...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: