Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]November 2002

Regeling tot wijziging van de Uitvoeringsregeling WEB
17-11-2002
Jaarlijks wordt, in overleg met de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven, vastgesteld welke gegevens worden gebruikt voor de bekostiging van het volgend kalenderjaar. Dit is nodig zolang nog niet beschikt kan worden over de gegevens die in het Uitvo...

Wijziging Regeling financi�le ondersteuning Studentenkamer WHW
15-11-2002
In deze regeling wordt de financi�le ondersteuning geregeld van de vertegenwoordigers van de studentenorganisaties in de Studentenkamer. Met deze regeling wordt het maandelijkse bedrag van de ondersteuning verhoogd van �1193,- naar �1233,-. Deze aanpassi...

Vragenrubriek informatiecentrum Algemeen
13-11-2002
Naar aanleiding van de verschijning van de brochure ' Functiedifferentiatie binnen het proces: Kiezen uit kansen', wordt de vraag gesteld waar de hoogte van de toelage staat vermeld voor de voorbeeldfunctie van senior leraar SBO/WEC die gebaseerd is op h...

Vragenrubriek informatiecentrum Primair Onderwijs
13-11-2002
In de rubriek de vraag of per 1 februari 2003 opnieuw de mogelijkheid wordt geboden voor een extra overdracht/verzilvering. Dit naar aanleiding van de voorlichtingspublicatie in het Gele katern nummer 11 van 11 april 2001 waarin werd vermeld, dat per 1 ...

Inwerkingtreding pve's bao, het (v)so en het pro met declaratiebekostiging voor 2003
13-11-2002
In het Gele katern nummer 24 van 30 oktober 2002 zijn de regelingen opgenomen met de nieuwe vergoedingsbedragen van de programma's van eisen voor het basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs met declaratiebekostiging vo...

Aanpassing gpl-bedragen, schooljaar 2001 - 2002 en 2002 - 2003
13-11-2002
Met deze regeling wijzigen de landelijke gpl-bedragen per 1 janauri 2002, per 1 juli 2002, per 1 augustus 2002 en per 1 januari 2003. De aanpassingen hebben, voor wat betreft het kalenderjaar 2002, betrekking op een verhoging van de eindejaarsuitkering ov...

Vaststelling subsidieplafond 2003 subsidieregeling beurzenprogramma DELTA
11-11-2002
In de regeling wordt het subsidieplafond voor 2003 vastgesteld. Deze vaststelling geschiedt ingevolge artikel 5, tweede lid, van deze subsidieregeling, die gepubliceerd staat in Uitleg Gele katern nummer 4 van 7 februari 2001.

Regelingen toekenningen leraren in opleiding en stagiairs 2002 - 2003
8-11-2002
Met deze regeling kunnen scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en educatie en beroepsonderwijs in het schooljaar 2002 - 2003 in aanmerking komen voor een subsidie voor de begeleiding van studenten van lerarenopleidingen. Deze scholen kunnen...

Wijziging Regeling schoolbudget vanaf 2001 - 2002
7-11-2002
Met deze regeling wordt de Regeling schoolbudget 2001 - 2002 (zie Uitleg Gele katern 2001, 22) gewijzigd, waardoor het schoolbudget vanaf het schooljaar 2002 - 2003 verhoogd wordt met 0,17%. Niet alle middelen die voor de Regeling Aanvullende bekostiging...

Wijziging subsidieregelingen JOB, LAKS en de COMBO
1-11-2002
In deze regeling wordt het subsidiebedrag vastgesteld voor de Stichting COMBO, de JOB en het LAKS. De vaststelling geldt voor het kalenderjaar 2002. De hoogte van de vaststelling voor de kalenderjaren 2003 en 2004 zal worden vastgesteld na ontvangst van ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: