Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Oktober 2002

Uitvoeringsregeling scholing voormalig werklozen
31-10-2002
Hoofdstuk V van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA), artikel 14 en 15, regelt de zogenoemde 'Afdrachtvermindering onderwijs'. Werkgevers kunnen sinds 1 januari 1996 voor bijvoorbeeld het in dienst nemen va...

Regeling tot wijziging van de WHW
31-10-2002
Deze wijzigingsregeling houdt onder meer in dat het toezicht op het hoger onderwijs, geregeld in hoofdstuk 5 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, met ingang van 1 september 2002 is vervallen. Vanaf deze datum is het toezicht op...

Aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor basisscholen in 2003
25-10-2002
In de artikelen 77 en 156 van de Wet op het primair onderwijs (WPO) is geregeld dat de minister van onderwijs nieuwe stichtings- en opheffingsnormen vaststelt voor gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling en/of grenscorrectie. De regeling in dit k...

Regeling explicitering examenstof havo en vwo
23-10-2002
In deze regeling wordt, voor de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer en de talen Grieks en Latijn, een nadere bepaling gegeven van het examenprogramma. Deze explicitering geldt voor het centraal examen.

Wijziging Regeling ondersteuning herstructurering kuo hbo 2000 - 2004
20-10-2002
In deze regeling is de basis gelegd voor de subsidiļæ½ring van activiteiten die verband houden met de herstructurering van het kunstonderwijs. Met deze wijzigingsregeling wordt het artikel over de verantwoording van deze subsidie aangepast. Het wordt zodani...

Regeling aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het bo 2003
18-10-2002
Op grond van de artikelen 77, derde lid en 153, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs (WPO) gelden de huidige stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs, zoals deze zijn opgenomen in de regeling stichtings- en opheffingsnormen voor h...

Aanvullende criteria regionale arrangementen schooljaar 2002 - 2003
18-10-2002
In de regeling worden aanvullende criteria gegeven voor het verkrijgen van toestemming tot verplaatsing, omzetting etc, intrasectorale programma's en het verzorgen van onderdelen vbo door een andere school voor vbo in verband met regionale arrangementen.

Regeling aanvullende bekostiging beroepskolom en innovatie in 2002 aan het scholen voor vo
16-10-2002
Het kabinet heeft extra gelden beschikbaar gesteld voor de beroepskolom en innovatie. De structurele besteding van deze middelen is via diverse regelingen aan de scholen bekend- gemaakt. Echter doordat het voortgezet onderwijs, in tegenstelling tot het ...

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO bekostigde beroepsopleidingen 2003 - 2004
16-10-2002
In de publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2003 - 2004 beginnen. Aanvragen voor bekostigde beroepsoplei...

Aanmeldingsprocedure voor het CREBO diploma-erkenning 2003 - 2004
16-10-2002
In de publicatie is de procedure opgenomen voor de wijze waarop instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO. Deze procedure geldt voor opleidingen die in het studiejaar 2003 - 2004 beginnen.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: