Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 25 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 21 - 25 van 25 ]September 2001

Rijksbijdrage inburgering nieuwkomers 2002
7-9-2001
Ieder jaar wordt door de minister van onderwijs in september de inburgeringsbedragen en de berkeningswijze aan de gemeentebesturen bekendgemaakt. In deze publicatie de bekendmaking van de inburgeringsbedragen voor het jaar 2002.

Pilot-examenrooster 2002 vmbo
7-9-2001
In de publicatie het rooster voor de examens in 2002, die worden afgenomen in het kader van het pilot-project centrale examinering vmbo. Tevens is een examenrooster op datum opgenomen van de landelijke examens vbo pilot-scholen.

Landelijke examens vbo examenrooster 200 en rooster experimentele examens 2001-2002
7-9-2001
In de publicatie de vaststelling van het rooster voor de landelijke examens vbo in 2002; met daarnaast het examenrooster van de landelijke examens vbo in 2002 op datum en het rooster van de experimentele examens volgens de kwalificatiestructuur schooljaar...

Vragenrubriek po
5-9-2001
In de rubriek vragen over inschaling en fre-verbruik van locatieleiders, herbezeting bapo-verlof schoonmaakpersoneel, betaald ouderschapsverlof voor het primair onderwijs en het schoolbudget voor het primair onderwijs

Wijziging Regeling Leonardo da Vinci - II
5-9-2001
Deze regeling betreft een wijziging op de 'Regionaal Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000 - 2006', gepubliceerd in Uitleg Gele katern nummer 27 van 22 november 2000. De regeling betreft de aanwijzing en subsidiļæ½ring van het CINOP als Nationaal Agen...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: