Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 17 van 17 ]Augustus 2001

Regeling stimulans verbetering en vernieuwing examenpraktijk beroepsonderwijs
23-8-2001
Deze regeling is ��n van de drie financiele impulsen om de examenpraktijk in het beroepsonderwijs te vernieuwen en te verbeteren. De regeling is een uitwerking van de beleidsreactie aan de Kamer van juli j.l. op de adviezen van de Stuurgroep Examinering m...

Leerlingentelling per 1 oktober 2001 voor basisscholen
16-8-2001
In de publicatie informatie over de leerlingentelling voor de basisscholen op 1 oktober 2001. Ten opzichte van de telling van vorig jaar zijn er geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht. De 1 oktober telling vormt de basis voor de personele en materi�le ...

Leerlingentelling per 1 oktober 2001 voor (v)so en speciale scholen voor bo
16-8-2001
In de publicatie informatie over de leerlingentelling voor scholen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs op 1 oktober 2001. Deze leerlingentelling vormt de basis voor de personele en materi�le bekostiging van de ...

Voorschotten ivm uitbreiding doelgroep voor inburgering nieuwkomers
15-8-2001
Door de inwerking treding van de Vreemdelingenwet 2000, krijgen diegenen die op 1 april 2001 in bezit waren van een geldig vvtv-document ( een voorlopige vergunning tot verblijf) een vergunning voor bepaalde tijd asiel. Dat betekent dat zij vanaf die datu...

Vaststelling eindtermen beroepsonderw. en overzicht bekostigde beroepsopl. 2002-2003
15-8-2001
In de regeling de jaarlijkse vaststelling voor de bve-sector van de eindtermen voor de beroepsopleidingen, de prijsfactoren per beroepsopleiding, het overzicht van bekostigbare beroepsopleidingen en het overzicht van vervallen beroepsopleidingen. De vasts...

Regeling wijziging van tijdelijke doorstroom onderwijsassistent niveau drie
13-8-2001
Mbo-deelnemers met de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker drie met de deelkwalificatie basisonderwijs kunnen, via de 'Tijdelijke regeling doorstroom onderwijsassistent niveau drie' (zie Uitleg Gele katern 2001, 12), door stromen naat het hoger beroepsond...

Regeling tot wijziging van de (WHW)
9-8-2001
Deze regeling strekt tot uitvoering van de Tijdelijke beta-wet (de derde en de laatste ronde) en is nodig om de volgende opleidingen te nemen in artikel 7.4, zesde lid, van de WHW: kunstmatige intelligentie, life science and technology, cognitieve kunstma...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: