Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 24 ]Juni 2001

Regeling aanvullende bekostiging netwerken vmbo 2001-2002
26-6-2001
Deze regeling is een verlenging van de bestaande regeling (VO/BOB-1999/13867 van 19 april 1999) die gepubliceerd staat in Uitleg Gele katern 1999, nummer 12/13. Doel van de regeling is om scholen de gelegenheid te geven op een aantal thema's samen nader u...

Regeling aanvullende vergoeding bestrijding voortijdig schoolverlaten bbl 2001-2002
26-6-2001
Doel van deze regeling is, om de lerarenopleidingen in staat te stellen een stagebegeleidingsvergoeding uit te keren aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en aan instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.De regeling is een voortz...

Publicatie CROHO 2002-2003
26-6-2001
De Informatie Beheer Groep (IB-Groep) is belast met de aanleg, het beheer en de bekendmaking van het CROHO. In de publicatie informatie hoe en op welke wijze een exemplaar van het CROHO kan worden aangevraagd.Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2001...

Vaststelling dagen aanvang c.e. 2003
22-6-2001
In de regeling de vaststelling van de aanvangstijdstippen van het centraal examen (c.e) in 2003 voor het vwo, havo en vmbo.Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Regeling Stagebegeleidingsvergoeding
21-6-2001
Doel van deze regeling is, om de lerarenopleidingen in staat te stellen een stagebegeleidingsvergoeding uit te keren aan scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en aan instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.De regeling is een voortz...

Gele Katern 2001, nr. 18, blz. 31 t/m 34
19-6-2001
In de bijlage van deze regeling worden de domeinen en subdomeinen aangewezen waarover op het centraal examen vwo in 2003 geen vragen worden gesteld. Wel is mogelijk dat de examenstof in die (sub)domeinen in relatie staat met de examenstof in subdomeinen d...

Gele Katern 2001, nr. 18, blz. 37 t/m 40
19-6-2001
In de regeling de vaststelling van het thema voor het centraal schriftelijk examen beeldende vakken voor het vwo in 2002. Daarnaast bevat de publicatie nog informatie over de examenstof. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Gele Katern 2001, nr. 18, blz. 6 t/m 9
18-6-2001
In de regeling de verlenging van reeds eerder gepubliceerde soortgelijke regelingen. De regeling in dit katern geldt tot 1 augustus 2002. Deze regeling treedt in werking op 30 juni 2001.

Gele Katern 2001, nr. 18, blz. 27 t/m 30
18-6-2001
In deze regeling worden de voorwaarden uitgewerkt om in aanmerking te komen voor aanvullende bekostiging bij het opheffen van ��n of meer vbo-afdelingen. Ook bij het aangaan van een Zwolse variant kan aanvullende bekostiging worden verkregen. De regeling ...

Gele Katern 2001, nr. 18, blz. 47 t/m 49
18-6-2001
In de publicatie informatie over de wijzigingen in het examen beeldende vakken 2 voor het vmbo met ingang van 2003. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2002.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: