Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 31 ]Mei 2001

Gele Katern 2001, nr. 17, blz. 8 t/m 10
31-5-2001
In de regeling de vaststelling van de aanvullende vergoeding voor de begeleiding van leerlingen met dyslexie. De vergoeding is bestemd voor leerlingen die in het eerste leerjaar zitten van scholen voor voortgezet onderwijs, met uitzondering van afdelingen...

Gele Katern 2001, nr. 17, blz. 11 t/m 15
31-5-2001
Met deze regeling ontvangen een aantal hogescholen een vergoeding in de kosten voor het verzorgen van de opleiding taalco�rdinator voor leerkrachten in het primair onderwijs. Meer informatie over deze opleiding is te vinden in Uitleg Gele katern, nummer 8...

Gele Katern 2001, nr. 15, blz. 38 t/m 38
29-5-2001
De universiteiten die een opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur verzorgen hebben verzocht om genoemde opleiding op te nemen in de regeling die erin voorziet dat opleidingen worden aangewezen voor welke, in door het instellingsbestuur te bepalen ge...

Gele Katern 2001, nr. 16, blz. 15 t/m 16
25-5-2001
In de regeling de vaststelling van de domeinen voor het centraal schriftelijk examen maatschappijleer voor het mavo/vbo (oude stijl). De vaststelling geldt voor de jaren 2003 en 2004. Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2001.

Gele Katern 2001, nr. 15, blz. 12 t/m 14
23-5-2001
Evenals in 2000 wordt ook in 2001 de 'Week van het Leren' georganiseerd. Op basis van deze regeling kunnen diverse organisaties een subsidie van maximaal � 5000,- ontvangen voor activiteiten die bijdragen aan de promotie van het leren door volwassenen en ...

Gele Katern 2001, nr. 15, blz. 26 t/m 27
23-5-2001
In deze publicatie de inschaling van 'locatieleiders' in de salarissystematiek van hoofdstuk I-Q van het Rpbo en de wijze waarop deze personeelsleden worden ingeschaald in de nieuwe functie en het fre-verbruik van deze personeelsleden.

Gele Katern 2001, nr. 15, blz. 36 t/m 37
23-5-2001
Met deze telling worden gegevens verzameld over personeel dat in dienst is bij de landelijke organen voor het beroepsonderwijs. De minister gebruikt deze gegevens voor het te voeren beleid voor de landelijke organen ten aanzien van arbeidsvoorwarden en de...

Gele Katern 2001, nr. 16, blz. 11 t/m 12
23-5-2001
In de regeling de vaststelling van de onderwerpen voor het centraal (schriftelijk) examen aardrijkskunde voor mavo/vbo (oude stijl). De vaststelling geldt voor de jaren 2002, 2003 en 2004. Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2001.

Gele Katern 2001, nr. 16, blz. 13 t/m 14
23-5-2001
In de regeling de jaarlijkse vaststelling van de onderwerpen voor het centraal examen (oude stijl) geschiedenis en staatsinrichting voor het mavo/vbo. De vaststelling geldt voor de jaren 2003 en 2004. Deze regeling treedt in werking op 16 juni 2001.

Gele Katern 2001, nr. 16, blz. 8 t/m 9
22-5-2001
Aanleiding voor de aanpassing van het uitvoeringsbesluit ZVOO is de uitspraak van de Arrondissementsrechtbank in Amsterdam. De rechter heeft hier vastgesteld dat de AOW geen inkomen is in de zin van de regeling Ziektenkostenvoorziening rijkspersoneel (Zvr...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: