Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 26 ]Maart 2001

Gele Katern 2001, nr. 11, blz. 11 t/m 13
30-3-2001
In deze publicatie staat de procedure voor het aanvragen van aanvullende overgangsformatie voor de verschillende verbanden. Het betreft hier de verbanden die er per saldo, in verband met de nieuwe bekostigingssystematiek zoals die vanaf het schooljaar 199...

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 8 t/m 9
30-3-2001
In deze regeling wordt voor het voortgezet speciaal onderwijs de vergoeding van studie- en beroepskeuzebegeliding (SBKB) vastgesteld voor het schooljaar 2001-2002. Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2001.

Gele Katern 2001, nr. 11, blz. 20 t/m 22
29-3-2001
De in deze publicatie aangekondigde telling vervangt de BPV-telling. De praktijkomvang van de verschillende opleidingen en leerwegen zal aan de hand van deze telling worden vastgesteld. Deze informatie vormt een belangrijk onderdeel van de bekostiging van...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 47 t/m 51
29-3-2001
Deze regeling regelt dat de bekostiging van instellingen ambtshalve wordt vastgesteld voor instellingen die de bekostigingsgegevens niet tijdig inleveren. Hierdoor kan de hoogte van de rijksbijdrage conform de wettelijke verplichting voorafgaand aan het b...

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 5 t/m 6
28-3-2001
Namens de minister van onderwijs cultuur en wetenschappen is bij de beantwoording van kamervragen van de leden Kuijper en Rehwinkel (30 januari 2001, nr. 828) toegezegd dat de renteverlaging voor rentedragende leningen eerder zal worden doorgevoerd dan ui...

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 30 t/m 31
28-3-2001
Met deze regeling wordt het voor mbo-deelnemers die zich in 1999 en 2000 hebben ingeschreven voor de opleiding Sociaal Pedagogisch Werker 3 met de deelkwalificatie basisonderwijs (onderwijsassistent niveau 3) mogelijk gemaakt door te stromen naar een ople...

Gele Katern 2001, nr. 9, blz. 23 t/m 23
28-3-2001
In de regeling 'melding en bezoldiging in geval van staking en werkonderbreking' wordt onder punt 3a aangegeven dat het bevoegd gezag uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop de staking heeft plaatsgevonden, aan CFI moet melden of personeel hieraan ...

Gele Katern 2001, nr. 11, blz. 15 t/m 18
27-3-2001
Deze publicatie zet de uniforme codering en benaming voor de examenvakken uiteen. Dit betreft de nieuwe vakken voor de leerwegen in het vmbo.

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 14 t/m 26
27-3-2001
Jaarlijks worden de thema's voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde vastgesteld. Dit gebeurt in deze regeling voor het examenjaar 2003. Deze regeling treedt in werking op 21 april 2001.

Gele Katern 2001, nr. 10, blz. 4 t/m 5
26-3-2001
In de regeling wordt het lesgeld voor het cursusjaar 2001/2002 herzien op �1.878,-. Deze verhoging is berekend volgens de sytematiek die de Les- en cursusgeldwet voor herziening geeft. Deze regeling treedt in werking op 29 maart 2001.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: