Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 12 van 12 ]December 2001

Informatieverstrekking contracten educatie rijksbijdrage educatie over het jaar 2002
4-12-2001
In deze publicatie worden gemeenten en samenwerkingsverbanden ge´┐Żnformeerd over de wijze waarop de informatie, zoals genoemd in het Uitvoeringsbesluit Wet educatie en beroepsonderwijs (UWEB), aan de minister beschikbaar moet worden gesteld. Op basis van d...

Verantwoording en monitoring van het schoolbudget in het po
3-12-2001
Met de invoering van het schoolbudget per 1 augustus 2001 is een belangrijke stap gezet in de richting van een vereenvoudigd bekostigingsstelsel voor het primair onderwijs. Het MOA-budget is daarbij samengevoegd met de budgetten voor nascholing en integra...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: