Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 12 ]December 2001

Kaderregeling Technocentra 2001
23-12-2001
In de regeling zijn de wijzigingen opgenomen die aangekondigd waren in de nota van 15 augustus 2001 met kenmerk: BVE/B-2001/22245. Om de leesbaarheid te vergroten is er voor gekozen om de regeling opnieuw integraal te publiceren. Zo was onder meer in de n...

Bijdrage plafond 2002 Regeling stimulans innovatieve leeromgevingen bve 2001-2004
20-12-2001
In de regeling de bepaling dat jaarlijks het subsidieplafond en de aanvraagperiode worden vastgesteld. Het bedrag dat voor het jaar 2002 beschikbaar is bedraagt maximaal 6.350.000 euro. Dit is inclusief apparaatskosten

Regeling vaststelling rentepercentage WSF 2000 voor het kalenderjaar 2002
18-12-2001
De Wet studiefinanciering 2000 schrijft voor dat jaarlijks het rentepercentage wordt vastgesteld. In de regeling de vaststelling van het rentepercentage voor het jaar 2002.

Subsidieregeling bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het po en svo
15-12-2001
In de regeling de jaarlijkse bekendmaking van de vaststelling van de subsidie vergoeding bedrijfsgezondheidszorg (bgz) voor het primair onderwijs. De vergoeding geldt voor de periode januari 2002 tot en met augustus 2002.

Regeling bekostiging hoger onderwijs 2002
15-12-2001
Met ingang van 1 januari 2002 worden opleidingen en lerarenopleidingen op het gebied van de kunst en voortgezette kunst- en bouwkunstopleidingen op een andere wijze bekostigd. Daarnaast zijn de hbo-bekostigingsniveaus gewijzigd door loon- en prijsaanpassi...

Wijziging Regeling nadere vooropleidingseisen ho en Regeling vakkenpakketeisen ho
14-12-2001
Vanaf het studiejaar 2002 - 2003 start in het wetenschappelijk onderwijs vier nieuwe opleidingen waarvoor nog geen nadere vooropleidingseisen en vakkenpakketeisen zijn geformuleerd. Het gaat hier om de opleidingen Criminologie, Hanse Law School, Moleculai...

Wijziging Regeling bekostiging hoger onderwijs 2001
14-12-2001
Door loon- en prijsbijstellingen en het niet langer afzonderen van de uitkeringen na ontslag van de rijksbijdrage van hogescholen is het noodzakelijk om de Regeling bekostiging hoger onderwijs en met name voor het hoger beroepsonderwijs te wijzigen.

Subsidieregeling onderwijsassistenten primair onderwijs 2002
8-12-2001
Deze regeling geeft aan hoe scholen en instellingen die onder de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet expertise centra (WEC) vallen in bepaalde gevallen in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding van de kosten die voortvloeien uit de aanstell...

Novemberbrieven
5-12-2001
In de publicatie een overzicht van de 'novemberbrieven' met vakinhoudelijke en organisatorische informatie over het centraal schriftelijk examen in 2002. De brieven zijn ook te vinden op de site: www.eindexamen.nl.

Aanwijzing producten en gerechten vmbo-examens consumptief 2004
4-12-2001
In de regeling de bekendmaking van de examenstof consumptief die gekoppeld is aan producten en gerechten. De examenstof geldt voor het examenjaar 2004.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: