Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 22 ]September 2000

Gele Katern 2000, nr. 22, blz. 11 t/m 22
29-9-2000
De minister maakt in september aan de gemeentebesturen de educatiebedragen alsmede de berekeningswijze bekend. In deze voorlichtingspublicatie zijn de bedragen voor het jaar 2001 opgenomen.

Gele Katern 2000, nr. 24, blz. 42 t/m 42
28-9-2000
Deze beleidsregel maakt het mogelijk dat de wettelijke vertegenwoordigers van leerlingen in het vso-lom en vso-mlk per 1 augustus 2000 in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming in de overige studiekosten. Hiermee wordt vooruitgelopen op het vertr...

Gele Katern 2000, nr. 24, blz. 43 t/m 54
28-9-2000
In deze voorlichtingspublicatie is het Plan van scholen 2001-2003 conform de Wet op het voortgezet onderwijs gepubliceerd. In dit Plan van scholen wordt ingegaan op de toetsing van de aanvragen Plan van scholen 2001-2003, het toetsingskader Plan van schol...

Gele Katern 2000, nr. 24, blz. 32 t/m 38
28-9-2000
Deze regeling voorziet in de vergoeding voor ICT in het voortgezet onderwijs (VO) en speciaal voortgezet onderwijs (svo) voor het schooljaar 2001-2002. Tevens wordt de reeds toegekende vergoeding voor het schooljaar 2000-2001 verhoogd. Tenslotte wordt er ...

Gele Katern 2000, nr. 22, blz. 10 t/m 10
27-9-2000
Het vak ckv-2 wordt in 2001 niet als centraal examen afgenomen, maar als schoolexamen. In deze publicatie onder meer informatie over het tijdstip van en het gebruik van de toetsen voor dit examen.

Gele Katern 2000, nr. 24, blz. 5 t/m 7
27-9-2000
Deze regeling voorziet in de aanwijzing van betrokkenen in de zin van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel (zvoo). Dit o.a. in verband met decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden voor het hoger onderwijs en onderzoek vana...

Gele Katern 2000, nr. 24, blz. 28 t/m 31
26-9-2000
Deze regeling voorziet in de eerste plaats in een vereenvoudiging van de omschrijving van een aantal bewijzen van bekwaamheid, mede naar aanleiding van aanpassingen in het Croho. In de tweede plaats wordt er onderwijsbevoegdheid verbonden aan een aantal l...

Gele Katern 2000, nr. 23, blz. 6 t/m 8
25-9-2000
De Caso-tarieven worden met ingang van 1 januari 2001 met 13,9% verhoogd. Dit in verband met de laatste overheveling van subsidie en de aanpassing aan het algemene prijsniveau. De verhogingen zijn voor de instellingen budgettair neutraal. Deze regeling tr...

Gele Katern 2000, nr. 23, blz. 9 t/m 10
25-9-2000
Deze regeling geeft aan op welke wijze en met welk percentage de goa- en oalt-uitkeringen voor de schooljaren 1999/2000 en 2000/2001 worden ge�ndexeerd. De regeling treedt in werking op 7 oktober 2000 en werkt terug tot en met 1 augustus 1999.

Gele Katern 2000, nr. 23, blz. 4 t/m 5
21-9-2000
In deze regeling wordt vastgesteld dat de privacyreglementen: - registratie uitkeringen onderwijspersoneel; - registratie uitkering verplaatsingskosten onderwijspersoneel; - registratie van ingeschreven leerlingen in het dag- en avondonderwijs; en - regis...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: